Apakah Kekuatan & Kelemahan Gaya Kepimpinan Profesional dalam Organisasi?

Wayne Hochwarter, seorang profesor di Florida State University, melakukan tinjauan pada tahun 2007 yang mendedahkan bahawa 40 peratus pekerja di sektor perniagaan berpendapat bahawa bos mereka adalah buruk. Tiga puluh tiga peratus daripada lebih daripada 700 responden mengakui bahawa pegawai atasan mereka menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri. Walaupun tidak ada gaya kepemimpinan yang sempurna, anda perlu mengembangkan gaya yang sesuai untuk organisasi anda. Contoh gaya kepemimpinan merangkumi autokratik, transformasi, birokrasi dan karismatik; masing-masing mempunyai kekuatan dan kelemahannya.

Pengurusan krisis

Gaya kepemimpinan profesional menguntungkan dalam memacu perniagaan anda melalui saat-saat bergolak. Gaya kepemimpinan profesional autokratik biasanya sesuai untuk menguruskan krisis, kerana perusahaan memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam tempoh tersebut. Sebagai seorang autokrat, anda seharusnya menjalankan kewibawaan anda. Sebagai contoh, seorang autokrat selalu menguasai perbualan, tidak mempunyai banyak keraguan dan bercakap dengan kuat. Oleh itu, gaya kepemimpinan profesional yang autokratik memupuk persekitaran yang kurang tekanan dan meningkatkan pengambilan keputusan yang lebih pantas, yang penting semasa krisis.

Semangat Pekerja Tinggi

Mempunyai gaya kepemimpinan profesional yang bertransaksi mendorong pekerja untuk memenuhi tugas mereka dengan berkesan dan menuai hasil yang ditetapkan. Gaya kepemimpinan seperti itu timbul apabila anda memberi penghargaan kepada pekerja anda atas input kerja mereka atau pematuhan dengan dasar tempat kerja. Sebagai pemimpin urus niaga, anda juga boleh menjatuhkan hukuman kepada mereka yang gagal melaksanakan standard yang diharapkan. Ahli pasukan atau junior anda sering harus menerima bahawa mereka harus mematuhi anda setelah mereka menerima tugas.

Pengurusan Masa yang Buruk

Gaya kepemimpinan profesional seperti gaya laissez-faire melahirkan pengurusan masa yang buruk di kalangan pekerja bawahan anda. Laissez-faire menghendaki agar anda tidak mempengaruhi keputusan pekerja anda mengenai aktiviti perniagaan perusahaan. Ini melibatkan memberikan banyak wewenang dan autonomi kepada mereka, yang membuktikan bencana apabila ada koordinasi aktiviti yang lemah atau tidak. Dalam senario di mana tenaga kerja anda berpengalaman, berpendidikan atau berkemahiran, ia berfungsi paling baik. Tambahan pula, anda harus menjelaskan matlamat perniagaan anda kepada semua orang.

Isu Prestasi

Apabila anda menggunakan gaya kepemimpinan profesional yang berafiliasi, anda mungkin mempersiapkan perniagaan anda untuk prestasi pekerja yang buruk. Sebagai pemimpin gabungan, anda menjalin hubungan baik dengan pekerja kerana nilai mereka terhadap organisasi. Gaya memberi tumpuan kepada mewujudkan persekitaran kerja yang damai dengan harapan pekerja akan setia kepada organisasi. Walau bagaimanapun, sebilangan pekerja mungkin mendapat tanggapan bahawa prestasi buruk boleh diterima oleh anda. Sekiranya dibiarkan, cara berfikir seperti itu boleh berubah menjadi prestasi buruk dari pihak pekerja.