Menetapkan Kod Hasil

Menetapkan kod pendapatan adalah bahagian penting dalam penagihan dalam industri pengurusan maklumat kesihatan. Kod berangka ini diletakkan pada bil perubatan yang digunakan oleh penanggung insurans dan pejabat doktor untuk menentukan perlindungan dan membayar pesakit mengikut rawatan yang dilakukan. Menetapkan dan memasukkan kod pendapatan yang betul diperlukan untuk penagihan yang betul berlaku. Amalan yang digunakan dalam industri maklumat penjagaan kesihatan dapat diterapkan pada setiap bisnis di mana penagihan berlaku di kemudian hari, tetapi kod-kod ini khusus untuk penjagaan kesihatan dan insurans kesihatan.

Integriti Kewangan

Keutuhan kewangan kemudahan penjagaan kesihatan sering kali berkaitan dengan amalan penagihan dan pengekodan kemudahan tersebut. Kemudahan penjagaan kesihatan mesti memberikan kod yang tepat untuk perkhidmatan yang diberikan kepada pesakit sehingga syarikat insurans kesihatan dapat ditagih untuk bahagian layanan mereka dan pesakit dapat membayar porsinya. Menetapkan kod pendapatan memerlukan pemahaman mengenai amalan penagihan, pengetahuan tentang kod dan keperluan pembayaran untuk pesakit dan syarikat insurans.

Kekhususan

Salah satu kunci pengekodan yang betul adalah kekhususan sistem pengekodan. Mempunyai kod yang luas untuk penagihan pelbagai rawatan perubatan boleh menimbulkan kekeliruan dan memasukkan kesalahan dalam proses penagihan. Sebagai gantinya, kod mesti seberapa spesifik mungkin untuk setiap jenis rawatan atau perkhidmatan yang diberikan. Walau bagaimanapun, sistem pengekodan pada umumnya memerlukan beberapa kategori yang lebih luas, tangkapan semua.

Bil-bil

Penyata bil biasanya dibuat dengan kod tiga digit yang menunjukkan tiga maklumat penting untuk penyedia perkhidmatan kesihatan. Dengan penagihan Medicare, misalnya, yang pertama dari tiga angka menunjukkan jenis kemudahan penjagaan kesihatan di mana rawatan diberikan. Sebagai contoh, "8" akan menunjukkan bahawa rawatan atau perkhidmatan dilakukan di sebuah kemudahan khusus. Angka kedua menunjukkan jenis kemudahan khusus, yang dalam kes ini adalah rumah sakit. Angka terakhir memberikan petunjuk frekuensi tuntutan, caj terlambat atau penggantian tuntutan sebelumnya, bergantung pada mana yang sesuai.

Kod Pendapatan

Dalam rang undang-undang itu sendiri, kod pendapatan tertentu juga diberikan kepada penyedia insurans kesihatan yang menunjukkan rawatan atau perkhidmatan sedekat mungkin dengan sifat yang tepat dari apa yang diberikan. Kod-kod ini agak rumit, tetapi umumnya terdiri daripada kod pendapatan empat digit. Contohnya, kod pendapatan untuk Medicare untuk rawatan di rumah rutin adalah 0651 , sedangkan penjagaan di rumah yang berterusan adalah 0652 . Kod umumnya merangkumi petunjuk lokasi, jenis perkhidmatan, tarikh perkhidmatan, jumlah masa yang diperlukan untuk menyelesaikan perkhidmatan dan maklumat khusus lain mengenai pesakit, doktor dan diagnosis.