Cara Mengelompokkan Aplikasi Mula pada Windows 7

Mengelompokkan aplikasi penting syarikat anda pada Menu Mula dapat menjadikannya lebih mudah untuk mencari dan mengakses program penting atau yang sering digunakan. Sekiranya anda kerap menggunakan perisian penyuntingan foto yang dikembangkan oleh syarikat yang berbeza, misalnya, anda dapat mengumpulkan aplikasi ini di satu tempat di Menu Mula untuk akses yang mudah. Di Windows 7, manfaatkan program Windows Explorer untuk membuat kumpulan program baru pada Menu Mula anda. Kumpulan adalah folder di mana anda boleh menyeret pintasan aplikasi yang ada.

1

Klik butang "Mula", klik kanan "Semua Program" dan kemudian klik "Buka" atau "Buka Semua Pengguna" pada menu pop timbul yang muncul. Mengklik "Buka" membolehkan anda menukar menu Mula semata-mata untuk akaun pengguna peribadi anda. Sekiranya anda ingin mengubah menu Mula untuk semua pengguna di komputer anda, klik "Buka Semua Pengguna" sebagai gantinya.

2

Klik butang "Folder baru", masukkan nama untuk folder baru anda dan kemudian tekan "Enter." Sekiranya anda ingin membuat kumpulan untuk aplikasi foto, misalnya, namakan folder Aplikasi Foto anda. Ulangi langkah ini untuk setiap kumpulan baru yang ingin anda buat.

3

Seret dan lepaskan item menu Mula ke dalam kumpulan di mana anda mahu item tersebut muncul. Anda boleh menyeret dan melepaskan item dari direktori menu Mula yang ada sama seperti fail atau folder lain.

4

Tutup Windows Explorer apabila anda selesai.

5

Klik butang "Mula" dan tatal ke menu "Semua Program" untuk mengesahkan bahawa kumpulan anda muncul seperti yang diinginkan.