Cara Membuat Halaman Web Dengan Suapan RSS

Real Simple Syndication dapat meningkatkan lalu lintas ke laman web perniagaan anda. Apabila orang melanggan RSS feed anda, mereka akan menerima pemberitahuan ketika kandungan laman web anda berubah. Suapan RSS boleh terdiri dari beberapa ayat atau keseluruhan laman web. Laman berita sering menggunakan RSS untuk memberi maklumat kepada orang lain tanpa perlu mengunjungi laman berita itu sendiri. Dengan menggunakan sedikit XML anda dapat membuat umpan RSS dan mengirimkannya ke perkhidmatan direktori suapan RSS. Perkhidmatan itu akan mengedarkan suapan anda kepada pelayar internet yang melanggannya.

Buat Suapan

1

Buka editor teks dan tampal yang berikut ke dalam dokumen baru:

Saluran RSS Saya URL RSS Saya Huraian Saluran RSS saya

Untuk menambahkan RSS ke laman web perniagaan anda, anda mesti membuat dokumen XML yang menerangkan suapan RSS anda. Dokumen yang anda buat mesti mengandungi elemen saluran seperti yang ditunjukkan di atas. Elemen ini mengenal pasti suapan RSS anda. Elemen saluran mesti mengandungi elemen tajuk, pautan dan keterangan. Elemen tajuk menentukan tajuk suapan anda, elemen keterangan memberikan keterangan dan elemen pautan memegang URL yang menunjuk ke saluran.

2

Ganti "Saluran RSS Saya" dengan tajuk saluran anda sendiri. Gantikan "Penerangan Saluran RSS Saya" dengan keterangan anda sendiri. Ganti "URL RSS Saya" dengan URL di mana anda akan meletakkan dokumen XML. Sebagai contoh, jika anda akan meletakkannya di //www.MyWebSite.com/xml/myRSS.xml, gunakannya sebagai teks elemen pautan.

3

Tambahkan paparan kod XML di bawah selepas kod yang disenaraikan dalam Langkah 1:

Tajuk Item Saya Pautan ke Kandungan Saya Huraian Item Saya

Setiap saluran mengandungi satu atau lebih elemen item. Elemen Item juga mempunyai tajuk dan elemen keterangan. Elemen pautan elemen tersebut menunjukkan artikel atau dokumen yang anda mahu pengguna Internet melihat ketika mereka melanggan suapan anda. Ganti teks tajuk "Tajuk Item Saya" dengan teks tajuk anda sendiri. Lakukan perkara yang sama dengan teks keterangan. Ganti "Pautan ke Kandungan Saya" dengan URL dokumen atau elemen HTML yang anda mahu pengguna lihat ketika mereka mengklik pautan tersebut. Sebagai contoh, jika anda ingin menunjuk ke laman web yang URL-nya //www.myWebSite.com/breaking_news.html, gunakan itu sebagai teks elemen pautan. Apabila seseorang melanggan saluran anda dan melihat kandungan item ini, mereka akan melihat halaman Web atau dokumen tersebut.

Sahkan dan Terbitkan

1

Simpan fail dengan sambungan fail .xml dan muat naik ke pelayan Web anda. Nama dokumen mesti sepadan dengan nama yang anda nyatakan untuk teks pautan elemen saluran.

2

Lawati laman pengesahan suapan RSS (lihat pautan di Sumber) dan taipkan URL ke fail tersebut di kotak teks pengesah. Laman web ini akan memeriksa dokumen anda dan menunjukkan masalah jika ada.

3

Kirimkan RSS feed anda ke direktori feed RSS (lihat pautan di Resources). Direktori suapan RSS mengumpulkan suapan dari seluruh Internet dan menyebarkannya ke pelayar Web. Selepas anda memuat naik suapan anda ke salah satu direktori tersebut, mereka akan menghantarnya kepada orang yang melanggan suapan anda.