Alat Utama untuk Pembentukan Pasukan

Apabila pekerja anda berselisih antara satu sama lain, sukar untuk menyelesaikan tugas yang penting bagi anda. Pembentukan pasukan bukan sekadar kata kunci yang digunakan oleh perunding yang ingin memperoleh hasil pembangunan bengkel. Kerja berpasukan yang berkesan adalah komponen penting dalam perniagaan yang berjaya yang dapat menjadikan perniagaan kecil anda beroperasi dengan lancar dan berjaya.

Perancangan

Bengkel dan aktiviti kerja berpasukan meluangkan masa daripada pekerjaan penting yang dilakukan oleh perniagaan anda. Rancang acara membina pasukan anda untuk memanfaatkan masa dan pekerja anda dengan sebaik-baiknya dan dapatkan hasil. Terlalu kerap, menurut Mind Tools, anda menghabiskan satu hari atau hujung minggu untuk melakukan aktiviti yang menyeronokkan dengan kakitangan anda hanya agar mereka kembali berhujah dan enggan bekerjasama antara satu sama lain pada keesokan harinya. Pertimbangkan titik lemah dalam organisasi anda yang menyebabkan anda menghadapi masalah baru-baru ini. Mengenal pasti konflik tertentu yang tidak dapat diselesaikan antara pekerja tertentu. Perincikan hasil konflik dan bagaimana ia mempengaruhi aliran perniagaan anda.

Ketekalan

Alat utama dalam pembentukan pasukan yang berkesan adalah dengan tetap konsisten dalam usaha anda untuk membina dan mengekalkan persekitaran kerja yang padu yang memberikan hasil. Tindak lanjuti peristiwa membina pasukan dengan peringatan melalui e-mel atau memo yang mengulangi masalah dan penyelesaian yang dikenal pasti oleh pasukan dalam bengkel. Kongsi kesimpulan latihan membina pasukan anda. Ganjaran pekerja yang membuat usaha bersepadu dan dikenali untuk mengekalkan semangat yang anda kembangkan dalam sesi latihan. Jadikan pembentukan pasukan sebagai prinsip utama dalam budaya syarikat anda.

Kepimpinan

Satu pasukan selalunya sama berkesannya dengan pemimpinnya. Kepemimpinan pasukan yang kuat adalah alat utama yang diperlukan untuk membina dan mengekalkan hubungan tempat kerja yang berkesan. Pemimpin yang berkesan mendengarkan rakan sekerjanya dan mempunyai persepsi yang mendalam tentang bagaimana orang yang berbeza menangani konflik. Menurut Profiles International, pemimpin yang baik mengetahui dirinya dan kekuatan dan kelemahannya sendiri dan tahu bagaimana dan kapan meminta pertolongan. Pemimpin mesti mempercayai proses pembentukan pasukan dan kesannya akhirnya akan mempengaruhi semangat dan produktiviti tenaga kerja.

Maklum balas

Kembangkan alat untuk pekerja memberikan maklum balas semasa anda memasukkan latihan membina pasukan ke tempat kerja anda. Sediakan borang maklum balas kepada kakitangan, pengurus dan fasilitator yang boleh mereka hantar tanpa nama sekiranya mereka mahu. Reka bentuk maklum balas untuk memberi ruang untuk cadangan mengenai latihan masa depan yang dapat memupuk kerja berpasukan. Galakkan kritikan yang jujur ​​untuk menunjukkan bahawa anda juga menghargai perlunya kerja berpasukan dan bahawa anda bersedia bekerjasama dengan pekerja anda untuk membina tempat kerja yang padu. Jalankan perbincangan anda dan berikan contoh bagaimana kerja berpasukan yang berjaya berlaku untuk semua orang di syarikat itu.