Cara Memperoleh Upah dalam Buku Pantas

Perniagaan kecil yang mempunyai pekerja yang dikenakan gaji memerlukan cara untuk menyenaraikan hiasan tersebut dalam perisian pembukuan kewangan mereka. Buku Pantas menyediakan cara untuk mengira hiasan sebagai tanggungjawab. Oleh kerana pekerja hanya boleh memperoleh peratusan tertentu dari gaji mereka, bayarlah hiasan mengikut keutamaan yang ditetapkan oleh American Payroll Association. Oleh kerana undang-undang berbeza mengikut negara, anda mesti mengetahui berapa banyak yang anda perlukan untuk memperoleh dari gaji sebagai sebahagian daripada hiasan.

1

Pilih menu lungsur "Pekerja", dan kemudian pilih "Pusat Karyawan."

2

Cari nama pekerja dengan menatal senarai pekerja dan klik dua kali namanya.

3

Klik "Maklumat Gaji dan Pampasan" dari menu lungsur Ubah Tab.

4

Klik di bawah "Item Tab Lajur" di kotak Penambahan, Potongan, dan Sumbangan Syarikat. Kotak ini muncul sebagai kotak kedua dari atas.

5

Pilih "Item Hiasan Baru" anda dan masukkan jenis hiasan.

6

Masukkan jumlah yang akan ditolak setiap tempoh pembayaran di lajur Kadar.

7

Sahkan bahawa semua perubahan itu betul, kemudian klik butang "OK" untuk menyelesaikan perubahan anda dan masukkan rekod hiasan ke dalam sistem.