Kemahiran Kewangan & Perakaunan

Banyak pemilik perniagaan kecil perlu menjadi perdagangan utama. Apabila perniagaan berkembang, syarikat mendapat lebih banyak peluang untuk menggaji pekerja untuk memberi tumpuan kepada tugas-tugas pentadbiran, tetapi dalam beberapa tahun pertama, pemilik perniagaan kecil sepertinya perlu melakukan semuanya. Dengan memahami beberapa kemahiran kewangan dan perakaunan yang diperlukan untuk menjalankan perniagaan kecil, anda dapat meningkatkan keputusan perniagaan anda ketika perakaunan berada di bawah pengawasan anda.

Kemahiran Perakaunan Teknikal

Pemilik perniagaan kecil yang berjaya harus memiliki tahap asas kemahiran teknikal yang diperlukan dalam perakaunan. Pengetahuan perakaunan teknikal merangkumi mengetahui bagaimana mengklasifikasikan dan merekod urus niaga, dan bagaimana catatan perakaunan akan mempengaruhi penyata kewangan syarikat. Yang lebih penting daripada pengetahuan umum mengenai perakaunan teknikal adalah kemampuan untuk dapat menjalankan penyelidikan perakaunan dan mencari jalan keluar untuk masalah perakaunan. Piawaian perakaunan sering berubah; walaupun akhirnya menjadi tugas akauntan anda untuk terus mengikuti perubahan, dengan mengetahui bagaimana perubahan akan mempengaruhi perniagaan anda akan mengurangi ketergantungan anda pada akauntan.

Perhatian terhadap Perincian

Urus niaga perakaunan boleh menjadi rumit. Oleh itu, pemilik perniagaan kecil yang berjaya dapat memperhatikan perbezaan kecil dalam perincian perakaunan, dan melihat bagaimana perincian ini mengubah klasifikasi transaksi. Juga penting untuk dapat berdebat dari analogi. Dalam banyak keadaan, tidak ada bahagian panduan khusus dalam prinsip perakaunan yang diterima umum yang berkaitan dengan masalah perakaunan. Dalam situasi ini, pemilik perniagaan kecil mesti dapat membuat keputusan mengenai apakah perlakuan perakaunan atau kedudukan cukai sesuai. Apabila ini berlaku, pengalaman perniagaan dan kemampuan untuk memikirkan bagaimana situasi serupa didekati dapat membantu menentukan apakah keputusan yang dibuat itu masuk akal, dan dapat membantu untuk mencadangkan jalan baru jika tidak.

Penerangan Maklumat Kewangan

Walaupun secara amnya dianggap sebagai subjek bagi mereka yang pandai bernombor, pada hakikatnya, menyampaikan maklumat perakaunan secara lisan dan bertulis sama pentingnya dengan, jika tidak lebih penting daripada, rakaman transaksi berangka. Kemahiran dalam menulis dan menyampaikan maklumat kewangan diperlukan untuk pemilik perniagaan kecil kerana pelbagai sebab. Pengguna luaran penyata kewangan, seperti pemberi pinjaman bank, pemiutang, atau bakal pelabur, akan mengharapkan bahawa pemilik dapat menjelaskan bagaimana penyata kewangan mencerminkan realiti ekonomi syarikat. Selanjutnya, pengurus perniagaan kecil mungkin ingin menggunakan maklumat kewangan ketika membimbing dan melatih pekerja, terutama staf penjualan dan pengurusan syarikat.

Penilaian Maklumat Kewangan

Pemilik perniagaan kecil yang ingin memanfaatkan faedah perakaunan pengurusan perlu memahami bagaimana menilai maklumat kewangan yang dikumpulkan di syarikatnya sendiri. Perakaunan pengurusan digunakan untuk menilai data untuk membuat keputusan perniagaan dalaman. Pemilik perniagaan kecil yang dapat menilai maklumat ini dengan berkesan dapat membuat lebih banyak keputusan berdasarkan data. Sekiranya pemilik perniagaan kecil tidak dapat menganalisis data ini dengan tepat, dia dapat membuat keputusan yang bukan untuk kepentingan terbaik syarikat.