Contoh Alat Perhubungan Awam

Pendekatan hubungan masyarakat, atau PR, adalah cara di mana profesional pemasaran meletakkan perniagaan atau pelanggan di mata masyarakat. PR yang baik dapat membantu mengatasi rasa malu atau kesalahan serta mempromosikan jenis gambar tertentu. Pendekatan PR biasanya berdasarkan ukuran dan anggaran pemasaran pelanggan dan alat yang digunakan oleh firma PR akan bergantung pada pemboleh ubah tersebut.

Baca Berita

Siaran akhbar adalah komposisi layan diri yang dirancang untuk menarik perhatian media. Mereka dapat digunakan untuk mengeluarkan pernyataan atau pendapat atau untuk membuat pengumuman. Pengambilan pekerja baru, perubahan arah perniagaan dan pelancaran produk biasanya disertai dengan siaran akhbar. Mereka juga digunakan untuk mengumumkan pendapatan, kerja amal dan berita korporat lain. Pemberita kemudian dapat menggunakan maklumat dalam siaran sebagai asas cerita jika dinilai cukup penting.

Temui Akhbar

Persidangan akhbar adalah jemputan kepada wakil media untuk mendengar berita atau maklumat secara langsung. Mereka sering dipanggil ketika sesuatu yang penting sedang ditangani. Persidangan berita kadang-kadang diliput secara langsung oleh agensi berita dan biasanya merangkumi peluang bagi wartawan untuk bertanya atau melakukan temu ramah.

Akses internet

Internet digunakan lebih kerap untuk mengeluarkan berita dan maklumat melalui saluran yang berkaitan dengan PR. Profesional PR boleh menyiarkan siaran akhbar, klip video atau wawancara. Beberapa syarikat kini mengadakan sidang media secara langsung dalam talian. Kedai media sosial juga boleh digunakan sebagai alat perhubungan awam. Seorang profesional PR dapat memantau kandungan media sosial dan cuba memutar catatan dan komen yang tidak baik dengan harapan dapat mengubah perbualan yang memihak kepada pelanggannya.

Masa Ucapan Besar

Sebilangan profesional perhubungan awam menempah pertunangan untuk pelanggan sebagai cara untuk menjadikan mereka sebagai pakar dan menjadikannya di hadapan penonton langsung. Acara ini mungkin merangkumi perhimpunan industri-persatuan dan kumpulan perdagangan, simposium pendidikan, pameran perniagaan atau acara amal. Perhimpunan yang merangkumi panel soal jawab juga berkesan.

Op-Ed

Menulis dan menerbitkan editorial, juga dikenali sebagai karya terbitan, boleh menjadi alat perhubungan awam yang berkesan. Pengarang membenarkan seseorang menyatakan pendapatnya mengenai topik atau isu tertentu. Mereka boleh diterbitkan dalam talian, di surat khabar atau majalah dan dalam penerbitan industri. Pengarang elektronik boleh berkesan untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.