Cara Merangka Surat Perkongsian Teaming

Perjanjian berpasukan adalah perjanjian bertulis rasmi yang dibina untuk kepentingan sekurang-kurangnya dua perniagaan. Perjanjian tersebut menunjukkan bahawa perniagaan akan bersatu untuk satu projek, masing-masing mempunyai tanggungjawab yang berbeza. Perjanjian ini baik untuk syarikat kerana mereka membenarkan perniagaan menggabungkan sumber mereka untuk mencapai tujuan bersama. Merangka salah satu perjanjian ini memang mencabar kerana anda mesti membuat perjanjian dengan cara yang jelas dan sah dari segi undang-undang, tetapi itu tidak mustahil.

1

Tuliskan perkataan "Perjanjian Teaming" dalam teks tebal dan tebal di bahagian atas halaman, di tengah. Langkau sekurang-kurangnya dua baris.

2

Tulislah perenggan pendek yang menunjukkan bahawa tarikh anda memasuki perjanjian kerja sama, serta nama dan alamat semua yang terlibat. Sebagai contoh, anda boleh menulis "Perjanjian kerja sama ini dimasuki hari ini, [tarikh semasa], oleh [nama syarikat anda], yang terletak di [alamat syarikat anda] dan [nama syarikat rakan kongsi], yang terletak di [alamat syarikat rakan kongsi]." Lanjutkan perenggan dengan menyenaraikan sebab-sebab mengapa anda dan pasangan memasuki perjanjian, seperti kenyataan bahawa anda berdua akan mendapat keuntungan dari kemampuan untuk menawar projek tertentu.

3

Bincangkan hubungan sebenar anda dengan pasangan. Sebagai contoh, perincikan sama ada pasangan boleh membuat perjanjian kerja lain, dianggap sebagai kontraktor, atau sama ada anda dan rakan anda akan saling dikenali sebagai ejen.

4

Terangkan bagaimana anda dan pasangan akan membahagikan tanggungjawab yang berkaitan dengan matlamat pasukan. Bahagian ini harus memberikan setiap tugas yang diharapkan untuk anda atau pasangan anda. Contohnya, anda mungkin bertanggungjawab untuk menyusun proposal, sementara pasangan bertanggungjawab untuk mengemukakannya atau menyediakan bahan penyelidikan.

5

Tunjukkan bagaimana anda dan pasangan akan memperoleh, memindahkan, menyimpan, melindungi dan menggunakan maklumat hak milik; ini adalah maklumat seperti data kewangan atau perdagangan yang berkaitan dengan anda atau syarikat rakan kongsi anda. Nyatakan dengan jelas mana-mana pihak lain yang diberi kuasa untuk bekerja dengan maklumat ini, serta sama ada keputusan yang diperoleh daripada penggunaan maklumat tersebut akan dianggap milik bersama anda dan pasangan. Bahagian ini juga boleh mengandungi pernyataan mengenai kapan anda atau pasangan dapat mengeluarkan maklumat publisiti umum; sebagai alternatif, anda boleh menjadikan istilah publisiti sebagai item yang berasingan.

6

Senaraikan syarat-syarat di mana perjanjian itu akan ditamatkan. Sebagai contoh, perjanjian tersebut mungkin menentukan perjanjian itu berakhir dengan persetujuan bertulis dari anda dan pasangan, atau bahawa perjanjian itu berakhir sekiranya salah seorang daripada anda bangkrut.

7

Nyatakan sama ada keseluruhan perjanjian dibatalkan sekiranya satu artikel perjanjian itu dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan.

8

Pulangan dua kali, dan nyatakan undang-undang apa yang mesti anda dan pasangan anda patuhi berdasarkan perjanjian. Terangkan bagaimana anda berhasrat untuk mematuhi peraturan tersebut.

9

Nyatakan sama ada anda dan pasangan berhasrat untuk mengganti rugi satu sama lain atas pelanggaran peraturan yang digariskan dalam Langkah 7. Jelaskan jumlah tanggungjawab yang ada pada setiap pihak.

10

Tunjukkan bagaimana anda dan pasangan akan menangani pertikaian. Contohnya, anda mungkin mahu aduan ditulis secara bertulis dan ditujukan kepada orang tertentu dalam jumlah hari tertentu. Senaraikan pilihan pengurusan sengketa utama yang tersedia, seperti mediasi, dan terangkan prosedur untuk memasuki dan menyelesaikan pilihan tersebut, serta siapa yang akan melakukan perkhidmatan pengurusan sengketa.

11

Perhatikan apa yang anda atau pasangan mesti lakukan sekiranya anda mengalami perubahan kewangan, seperti menghantar notis bertulis. Ini penting kerana status kewangan setiap pihak dalam perjanjian sebahagiannya menentukan sama ada kerja melalui perjanjian dapat diteruskan.

12

Nyatakan sama ada perubahan pada perjanjian itu dibenarkan. Sekiranya ada, perhatikan bagaimana anda atau pasangan dapat menjadikan perubahan tersebut rasmi, seperti anda dan pasangan menandatangani tambahan perjanjian tersebut.

13

Tuliskan sesuatu yang bermaksud "Sebagai pengiktirafan terma dan syarat yang dinyatakan di atas, [nama anda] dan [nama pasangan anda] dengan ini melaksanakan perjanjian pasukan ini." Tinggalkan talian untuk anda dan pasangan anda - atau wakil anda - untuk menandatangani dan tarikh perjanjian. Sertakan sekurang-kurangnya dua baris untuk tandatangan saksi juga.