Formula Kadar Pulangan Jualan

Pengurus syarikat dan bakal pelabur perlu mempunyai pemahaman yang mendalam mengenai status kewangannya sekarang. Untuk mencapai ini, mereka biasanya menganalisis penyata kewangannya, terutamanya kunci kira-kira. Amalan yang paling biasa adalah menetapkan pelbagai nisbah berdasarkan data kewangan, seperti nisbah kecairan, keuntungan, leverage dan kecekapan. Kadar pulangan penjualan adalah metrik kewangan lain yang biasanya digunakan oleh pelabur dan pengurus untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keuntungan syarikat.

Formula Pulangan Jualan Asas

Formula pulangan jualan asas adalah keuntungan dibahagi dengan penjualan (untung / penjualan). Sekiranya syarikat memperoleh keuntungan $ 5,000 pada penjualan $ 10,000, maka itu adalah pulangan penjualan 50 peratus. Walau bagaimanapun, keuntungan dapat dilihat sebagai keuntungan kasar atau keuntungan bersih, dan formula pengembalian penjualan dapat digunakan untuk mengira sama ada kadar kasar atau pulangan bersih atas penjualan.

Pulangan Jualan Kasar

Pulangan penjualan dapat dikira menggunakan keuntungan kasar. Dalam kes ini, anda membahagikan keuntungan kasar dengan penjualan. Sebagai contoh, jika sebuah syarikat menjual widget bernilai $ 600,000 dengan keuntungan kasar $ 150,000, maka syarikat tersebut memperoleh pulangan jualan kasar 25 peratus ($ 150,000 / $ 600,000 = .25).

Pulangan Jualan Bersih

Pulangan penjualan juga dapat dikira menggunakan keuntungan bersih. Di sini, anda membahagikan keuntungan bersih dengan penjualan. Meneruskan contoh di atas, katakan bahawa syarikat itu mempunyai perbelanjaan penjualan $ 60,000, jadi keuntungan bersih mereka dari penjualan $ 600,000 hanya $ 90,000. Ini bermaksud syarikat mempunyai kadar pulangan bersih 15 peratus ($ 90,000 / $ 600,000 = .15).

Margin Untung Kasar dan Bersih

Istilah margin untung kasar dan margin keuntungan bersih bermaksud sama dengan kadar pulangan kasar dan kadar pulangan bersih. Perlu diingat juga bahawa penting untuk membandingkan metrik keuntungan ini dengan syarikat lain dalam industri yang sama untuk mendapatkan pemahaman yang tepat, kerana industri yang berbeza cenderung mempunyai kadar pulangan jualan yang berbeza-beza (margin keuntungan).