Contoh Pembangunan Sistem di Syarikat

Pembangunan sistem merujuk kepada proses langkah demi langkah yang digariskan dengan jelas dalam syarikat yang didorong oleh teknologi. Sistem maklumat yang lengkap merangkumi infrastruktur perkakasan dan perisian, pengumpulan data, prosedur dan pekerja dengan peranan khusus dalam mengumpulkan atau menggunakan data. Kemajuan dalam teknologi komputer telah menyumbang sejumlah sistem umum yang dikembangkan dalam perniagaan.

Pengurusan Perhubungan Pelanggan

Pengelolaan hubungan pelanggan, atau CRM, adalah sistem berbasis pemasaran untuk mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan, menafsirkannya untuk mengembangkan program pemasaran yang disasarkan dan pelaksanaan program tersebut. Program perisian perkakasan dan pangkalan data komputer menyediakan infrastruktur teknologi yang digunakan untuk mengumpulkan data, termasuk nama pelanggan, alamat, nombor telefon dan sejarah transaksi. Prosedur yang melibatkan pencarian melalui data untuk merumuskan segmen pasar, menargetkan pelanggan tertentu dengan kempen promosi dan akaun pelanggan perkhidmatan. Dalam sistem CRM, semua karyawan perusahaan mengambil peranan yang berpusat pada pelanggan, walaupun pemasaran dan IT terutama terlibat dalam pengambilan data untuk penggunaan pemasaran.

Pengurusan rantaian bekalan

Pengurusan rantaian bekalan, atau SCM, adalah proses kolaborasi pengeluar, pemborong dan peruncit yang bekerjasama untuk memberikan nilai terbaik kepada pengguna. SCM didorong oleh program perisian rantaian bekalan dan rangkaian komputer bersepadu yang membolehkan pembekal dan pembeli berkongsi data inventori. Matlamat pengurusan rantaian bekalan adalah mempunyai inventori tepat pada masanya dan mengoptimumkan kos kawalan inventori. Prosedur pengangkutan dan logistik tidak dapat dipisahkan dalam SCM, dan pengurus logistik mengawasi peranan syarikat tertentu dalam menyelaraskan hubungan dan aktiviti rantaian bekalan.

Perancangan Sumber Perusahaan

Perancangan sumber perusahaan, atau ERP, adalah pendekatan yang didorong oleh komputer untuk mengoptimumkan kecekapan sumber dalam perniagaan. Secara konseptual, ERP berbeza dengan kaedah penganggaran tradisional kerana pemimpin syarikat di seluruh organisasi bekerjasama untuk memesan, menyimpan dan menggunakan bekalan dan inventori. Tujuannya adalah untuk mengelakkan membawa lebihan inventori dan sumber yang terbuang dalam perniagaan. Alat perisian ERP membolehkan pengurus jabatan berkongsi pandangan mengenai ketersediaan pelbagai sumber semasa dan menjadualkan penggunaan jabatan dalam sistem seluruh syarikat.

Pengurusan kewangan

Pengurusan kewangan lebih merupakan istilah umum yang digunakan untuk menggambarkan pelbagai sistem berasaskan kewangan yang dikembangkan di banyak organisasi. Syarikat bergantung pada alat perisian kewangan bersepadu untuk menyertai aktiviti di bahagian pembelian, perakaunan dan kewangan. Pada dasarnya, alat komputer membolehkan setiap transaksi pembelian dan hasil direkodkan sekali, namun muncul dalam rekod dan laporan yang digunakan di setiap jabatan yang berkaitan dengan kewangan ini. Tujuannya adalah untuk mengoptimumkan kecekapan penyimpanan rekod dan untuk mengelakkan penyertaan transaksi yang berlebihan. Selalunya, perisian perakaunan menjadi asas bagi data yang dimasukkan dan digunakan di seluruh syarikat.