Perbezaan Antara Penyata Pendapatan Perkhidmatan dan Pembuatan

Penyata pendapatan adalah bahagian penting dalam kebanyakan perniagaan. Penyataan ini membolehkan pemilik, pengurus dan pemegang saham melihat dengan tepat bagaimana wang mengalir ke dalam syarikat. Tidak ada format penyata pendapatan sejagat yang merangkumi semua perniagaan; namun, perniagaan dalam industri yang berbeza, seperti perkhidmatan dan pembuatan, mempunyai beberapa perbezaan antara penyata mereka kerana perniagaan tersebut mempunyai pelbagai jenis perbelanjaan dan sumber pendapatan yang berbeza.

Penyata Pendapatan

Penyata pendapatan mencatatkan keuntungan dan kerugian yang dialami oleh perniagaan dalam jangka masa yang ditetapkan. Penyata pendapatan boleh merangkumi jangka masa pendek, seperti satu bulan, atau jangka masa yang lebih lama, seperti setahun penuh; sintaks penamaan yang biasa adalah untuk menggambarkan tempoh masa dan tarikh berakhir, seperti dalam "Tempoh Enam Bulan yang Berakhir pada 30 April 2011." Penyata pendapatan merangkumi perakaunan semua pendapatan yang dibuat dalam jangka masa tersebut dan juga perbelanjaan yang berkaitan dengan pengeluaran pendapatan tersebut.

Perbezaan Industri

Perniagaan menyesuaikan penyata pendapatan mereka dengan keperluan mereka berdasarkan industri perniagaan; perniagaan industri perkhidmatan tidak dapat menggunakan templat penyata pendapatan yang sama dengan perniagaan industri pembuatan kerana perbezaan yang signifikan dalam bagaimana perniagaan beroperasi dan memperoleh wang. Oleh kerana penyata pendapatan menggambarkan kedua-dua jumlah wang yang diperoleh syarikat dan kos memperoleh wang tersebut, industri yang mempunyai perbelanjaan lebih banyak atau lebih banyak jenis perbelanjaan mesti memberikan lebih banyak maklumat dalam penyata mereka daripada yang mempunyai perbelanjaan umum sahaja.

Pendapatan Industri Perkhidmatan

Penyedia perkhidmatan biasanya mempunyai kos overhed yang rendah sebagai hasil daripada menyimpan sedikit atau sedikit inventori dan mempunyai jumlah pekerja yang agak kecil. Ini menghasilkan peratusan pendapatan yang lebih besar berubah menjadi keuntungan dibandingkan dengan jenis perniagaan lain, walaupun bergantung pada perkhidmatan, jumlah pendapatan mungkin rendah. Penyata pendapatan yang dihasilkan oleh penyedia perkhidmatan memberi tumpuan kepada jumlah pendapatan yang dibawa dan jenis perbelanjaan yang dihadapi oleh perniagaan. Perbelanjaan yang biasa dilakukan untuk jenis perniagaan lain mungkin tidak termasuk dalam penyata pendapatan sekiranya perkhidmatan tersebut tidak memerlukannya.

Pendapatan Industri Pembuatan

Syarikat perkilangan biasanya mempunyai jumlah pendapatan yang lebih tinggi daripada jenis perniagaan lain kerana produk yang dihasilkan dijual kepada peruncit, pengeluar lain, dan langsung kepada pengguna. Peralatan pembuatan, bahan mentah dan jumlah pekerja yang diperlukan untuk menjalankan syarikat perkilangan meningkatkan jumlah yang dibayar untuk menjana pendapatan ini, namun, menghasilkan jumlah keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan perniagaan. Penyata pendapatan untuk syarikat perkilangan biasanya lebih kukuh daripada industri lain kerana pengeluar menghadapi perbelanjaan yang lebih luas daripada syarikat yang tidak memerlukan peralatan, penyelenggaraan, perkhidmatan penghantaran atau tenaga kerja yang luas.