Komponen Pendekatan Kad Skor Seimbang untuk HR Strategik

Salah satu cabaran dalam menjadi rakan niaga sumber daya manusia yang strategik adalah menyelaraskan rancangan HR dengan rancangan perniagaan. Dalam beberapa kes, matlamat dan strategi perniagaan tetap dalam tahap perancangan. Jabatan HR yang proaktif dapat mendorong proses yang akan mengubah strategi menjadi amalan HR yang berkesan. Salah satu cara untuk mencapai penjajaran yang berjaya adalah dengan membuat kad skor seimbang. Salah satu tujuan kad skor adalah untuk menunjukkan nilai bagi pelbagai pemegang kepentingan seperti pelanggan, pekerja dan pelabur.

Komponen Kewangan

Komponen kewangan kad skor seimbang merangkumi seberapa baik prestasi syarikat dengan pendapatan dan perbelanjaan. Pertimbangan kewangan merangkumi gaji, kos faedah, latihan, perbelanjaan perjalanan, peralatan, bekalan, sewa dan cukai. Maklumat ini dapat membantu HR dalam menentukan cara mengurangkan kos di kawasan tertentu. Sebagai contoh, HR boleh memutuskan bahawa faedah adalah sebahagian besar pendapatan dan meneliti alternatif yang lebih ekonomik. Juga, perubahan dalam dasar perjalanan boleh mengakibatkan perbelanjaan perjalanan udara lebih sedikit.

Komponen Pelanggan

Komponen pelanggan dari kad skor seimbang merangkumi bidang seperti kepuasan pelanggan, penghantaran produk dan tindak balas cepat terhadap masalah pelanggan. Keprihatinan pelanggan boleh merangkumi kualiti produk dan kos yang dikeluarkan untuk pembungkusan dan penghantaran produk. HR boleh menghantar tinjauan kepada pelanggan untuk menentukan tahap kepuasan dan keprihatinan mereka. Syarikat kemudian dapat memberi perhatian kepada bidang-bidang tersebut dan membuat penambahbaikan segera jika perlu.

Komponen Proses

Komponen proses dari kad skor seimbang berkaitan dengan proses dalaman yang digunakan syarikat untuk menyelesaikan kerja. Kawasan seperti perkakasan dan perisian teknologi maklumat boleh dipertimbangkan untuk menentukan kecekapan dalam masa dan kos. Juga, syarikat perlu memperincikan dan melaporkan fungsi perakaunan mengikut peraturan perakaunan. SDM juga dapat mengenal pasti apakah proses, termasuk merekrut, kepegawaian, orientasi dan pemeliharaan pekerja, memberikan hasil perniagaan yang diinginkan.

Komponen Pembelajaran dan Pertumbuhan

Komponen pembelajaran dan pertumbuhan kad skor seimbang merujuk kepada seberapa banyak yang telah dipelajari dan ditingkatkan oleh syarikat selama bertahun-tahun beroperasi. Dalam mengkaji bidang ini, kepuasan dan semangat pekerja adalah dua faktor kritikal. Kawasan lain merangkumi peningkatan dan perubahan berterusan. HR boleh berusaha untuk memperbaiki bidang yang lemah dengan mengembangkan program latihan dan peningkatan prestasi yang kuat. Menetapkan program penghargaan dan pengiktirafan mungkin merupakan amalan strategi HR lain yang dikenal pasti oleh kad skor.