Tema untuk Program Inovasi Pekerja

Pekerja mewakili salah satu sumber terbaik organisasi. Namun, mereka mungkin merasa kurang dihargai dan kecewa apabila mereka harus mematuhi dasar dan keputusan pengurusan yang mereka anggap membebankan. Program inovasi pekerja membolehkan organisasi memanfaatkan sumber ini dengan meminta pekerja mengemukakan idea inovatif untuk menjadikan organisasi berjalan lebih mudah atau menyelesaikan masalah semasa. Program inovasi pekerja mungkin merupakan kompensasi wang yang ditawarkan untuk idea yang diterima oleh pengurusan atau program latihan di mana pekerja memainkan peranan penting.

Latihan

Latihan penting bagi pekerja, dan mempunyai kesan langsung terhadap pengekalan majikan. Sebenarnya, menurut tinjauan Louis Harris and Associates, 41 peratus pekerja dengan latihan yang buruk merancang untuk meninggalkan syarikat mereka dalam setahun berbanding hanya 12 peratus pekerja dengan latihan yang mencukupi. Walaupun pihak pengurusan merasakan program latihan pekerja sudah memadai, para pekerja mungkin tidak memikirkannya, dan program inovasi pekerja mungkin saja yang diperlukan untuk mengubah krisis latihan. Karyawan dapat mengemukakan proposal untuk mengubah program inovasi, dan jika proposal mereka dipilih, mereka dapat memimpin dan diberi kompensasi untuk melaksanakan pelatihan baru. Program inovasi yang lebih kolaboratif mungkin mempunyai pekerja yang bekerja dalam kumpulan pada waktu siang untuk membincangkan latihan,program latihan penyelidikan dan mencadangkan perubahan latihan bersama.

Teknologi

Orang yang meminati teknologi biasanya teruja menggunakannya untuk memperbaiki kehidupan mereka, termasuk tempat kerja mereka. Program inovasi pekerja dengan tema teknologi dapat mendorong pekerja yang sudah berpengalaman teknologi untuk menggunakan kemahiran mereka untuk bekerja untuk syarikat dan menerima pengiktirafan untuknya. Program ini mungkin memberi pekerja kebenaran untuk meneliti dan membuat prototaip teknologi yang mungkin mereka gunakan untuk memperbaiki tempat kerja mereka. Pesaing teratas mungkin akan berhadapan dengan pertandingan di mana seluruh organisasi atau semua pengurus memilih idea terbaik.

Komunikasi

Kerana komunikasi yang buruk menyusahkan pekerja dan pengurusan, program inovasi pekerja bertema komunikasi dapat membantu majikan belajar mengenai strategi komunikasi yang baik dengan mengajarnya kepada orang lain. Buat hari pengembangan profesional yang dikhaskan untuk komunikasi, dan minta dua kumpulan pekerja untuk merancang hari dengan menggunakan kaedah inovatif mengajar teknik komunikasi. Minta kumpulan pekerja lain untuk memerhatikan bagaimana kedua-dua kumpulan itu berkomunikasi dan merancang kajian kes mengenai apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa yang mereka lakukan dengan buruk. Minta ketiga-tiga kumpulan hadir pada hari pengembangan profesional.

Khidmat Pelanggan

Pelanggan dan pelanggan memainkan peranan penting dalam kejayaan syarikat, jadi kemahiran perkhidmatan pelanggan yang baik adalah suatu keharusan. Namun, kerana pekerja sering kali terbatas pada peraturan dan polisi pengurusan ketika berinteraksi dengan pelanggan, mereka mungkin merasa kecewa. Program inovasi pekerja yang tertumpu pada perkhidmatan pelanggan dapat meredakan kekecewaan itu dengan membiarkan pekerja bekerjasama untuk mengusulkan perubahan kebijakan atau latihan berkenaan dengan layanan pelanggan, untuk mengemukakan cadangan ini di hadapan atasan mereka dan untuk membuat perubahan jika dipilih.