Cara Menggunakan VBA untuk Pergi ke Baris Terakhir dalam Lembaran Excel

Salah satu perkara hebat mengenai Microsoft Excel adalah keupayaan untuk mengautomasikan fungsi yang berguna. Apabila hamparan perniagaan mengandungi beratus-ratus bahkan ribuan baris, anda mungkin sukar untuk bergerak melalui selnya. Hapuskan masalah ini dengan membina fungsi carian anda sendiri. Dengan menggunakan beberapa baris kod, anda boleh membuat Sub VBA yang menemukan baris terakhir dalam spreadsheet dan pergi ke secara automatik.

1

Lancarkan Excel dan buka hamparan yang mengandungi banyak lajur.

2

Tekan "Alt-F11" untuk membuka editor "Visual Basic" dan klik "Insert | Modul. " VBA menambah modul baru ke tetingkap Projek.

3

Tampal kod berikut ke dalam tetingkap pengeditan yang muncul di sebelah kanan tetingkap Projek:

Sub SelectLastRow () Dim finalRow Sebagai Integer

finalRow = ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count

Sekiranya finalRow = 0 Kemudian finalRow = 1 Tamat Jika

Baris (finalRow). Pilih Sub Akhir

Sub ini menentukan baris terakhir spreadsheet dengan memeriksa harta Count koleksi baris. Sub kemudian menyimpan nilai tersebut dalam pemboleh ubah finalRow. Penyataan akhir Sub menyerahkan nilai finalRow ke kaedah Pilih VBA.

4

Tekan "F5" untuk menjalankan Sub. Kaedah Pilih mencari baris terakhir spreadsheet, pergi ke baris itu dan menyorotnya.