Mendamaikan Penyata Bank

Kesalahan berlaku setiap hari dan tidak menghairankan bank atau anda mungkin membuat kesalahan berkaitan dengan akaun bank. Rekonsiliasi bank akan menghilangkan kesilapan dengan membaca buku anda dan mengesahkan transaksi dari akaun bank. Ini akan menunjukkan kepada anda bahawa jumlah dolar betul, bahawa semua cek telah diproses dan jumlah buku anda sepadan dengan jumlah yang dinyatakan oleh bank dalam akaun bank anda.

1

Selaraskan baki setiap penyata bank. Ini melibatkan penambahan deposit dalam perjalanan, mengurangkan cek yang belum dijelaskan, dan kemudian menambah atau mengurangkan kesilapan bank. Deposit dalam perjalanan adalah jumlah yang dicatat oleh syarikat, tetapi belum ada di buku bank. Cek tertunggak adalah cek yang telah dicatatkan oleh syarikat di buku mereka, tetapi belum ditunaikan. Menambah atau mengurangkan kesilapan bank akan bergantung sekiranya kesalahan menambah atau mengurangkan dari akaun bank.

2

Selaraskan baki setiap buku syarikat. Ini melibatkan pemotongan caj perkhidmatan bank, caj dana yang tidak mencukupi dan cetakan cek cek. Ini juga melibatkan penambahan sebarang faedah yang diterima atau nota penghutang yang dikumpulkan oleh bank. Kemudian syarikat mesti menambah atau mengurangkan sebarang kesalahan pada buku mereka.

3

Bandingkan jumlah di Langkah 1 dengan jumlah di Langkah 2. Jumlah ini harus sama. Sekiranya tidak sama, maka masih ada kesalahan yang memerlukan pendamaian.