Pertimbangan Pelan Strategik

Pemilik perniagaan membuat rancangan strategik untuk mengenal pasti matlamat masa depan dan menentukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasrat tersebut. Pelan strategik biasanya merangkumi sejumlah pertimbangan, termasuk melihat di mana syarikat itu berada, bagaimana keadaannya sekarang dan di mana seharusnya dalam tempoh masa depan tertentu, seperti satu, lima dan 10 tahun. Banyak syarikat melakukan perancangan strategik setiap tahun untuk menetapkan keutamaan dan objektif untuk tahun yang akan datang.

Harapan Realistik

Agar rancangan strategik menjadi berkesan, rancangan mesti berdasarkan nombor dan penilaian yang realistik. Sebagai contoh, sementara syarikat mungkin akan bergerak ke jalur perkhidmatan baru atau berkembang ke wilayah baru, perancang harus mempertimbangkan kekuatan luar yang dapat menggagalkan rancangan tersebut, seperti kekuatan pasar politik dan ekonomi, persaingan dan tren pengguna. Walaupun pandangan dari jawatankuasa perancang pasti mesti berasal dari dalam perniagaan, perancang juga harus mempertimbangkan pandangan dari peringkat luar syarikat.

Nilai Rancangan

Rancangan strategik untuk pertumbuhan syarikat atau kejayaan berterusan sering bergantung hanya pada faktor ekonomi. Walau bagaimanapun, pertimbangan penting untuk rancangan strategik juga harus merangkumi poin etika agar nilai syarikat dimasukkan ke dalam rancangan masa depan. Perancang mesti selalu mengingati apa yang dimaksudkan oleh syarikat dan siapa yang dilayaninya, yang sering dinyatakan dalam pernyataan misi syarikat. Perancang mesti mempertimbangkan kesan undang-undang dan persekitaran dari rancangan masa depan, apa yang paling menarik bagi pekerja dan keluarga mereka serta bagaimana syarikat itu merancang untuk mengukur integriti dan standardnya kerana melaksanakan rancangan strategik baru.

Cara Bergerak Ke Tindakan

Proses perancangan selalunya cukup terperinci, membawa pengurus dari setiap jabatan dengan unjuran dan carta anggaran yang luas yang menunjukkan produktiviti sehingga kini. Sumber manusia, eksekutif atasan, pengurus penjualan dan pegawai pemasaran mengambil bahagian dalam perancangan untuk merangkumi semua pangkalan syarikat. Sementara tekanan untuk menghasilkan laporan untuk dimasukkan dalam rencana strategis, terlalu sering proses tersebut dianggap sebagai peristiwa. Tidak ada yang ditugaskan untuk memastikan rancangan itu dilaksanakan, dan tindakan susulan terlalu sering diabaikan. Pelan strategik yang berjaya merangkumi prosedur pelaksanaan dan kebertanggungjawaban.

Kebolehlaksanaan Pelan

Rancangan strategik adalah penting, tetapi jika melaksanakannya tidak dapat dilaksanakan, maka keseluruhan latihan itu sia-sia. Penting bagi perancang strategi untuk menjalankan analisis impak rancangan mereka untuk memahami aspek kewangan setiap langkah yang dipertimbangkan. Pada asasnya, analisis kewangan harus mencerminkan seberapa banyak perniagaan baru yang anda perlukan untuk menampung kos peningkatan modal, meningkatkan tenaga kerja atau tambahan lain yang ingin anda lakukan. Analisis kewangan merangkumi kos tetap, seperti sewa pejabat dan gaji, dan merangkumi pelbagai kemungkinan perubahan dalam kos berubah, seperti kos bahan atau kenaikan perlindungan insurans. Buat kunci kira-kira yang meramalkan senario impak tepat di samping unjuran kenaikan dan pertumbuhan.