Senarai Soalan Temuduga untuk Pengurusan Tenaga Kerja

Melakukan wawancara yang berkesan untuk mengambil pekerja baru untuk perniagaan kecil anda membolehkan anda menentukan sama ada calon pekerjaan mempunyai kemahiran dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan itu. Gagal mengemukakan soalan utama boleh menyebabkan memilih pemohon yang salah. Dengan berhati-hati menyiapkan satu set soalan temu ramah yang paling berguna, anda dapat memastikan anda mendapat maklumat yang konsisten dari setiap calon. Kemudian, anda boleh membuat keputusan yang tepat mengenai siapa yang akan disewa.

Perwatakan & Kelakuan

Semasa wawancara biasa, seorang pengurus pengambilan pekerja mengemukakan beberapa soalan terbuka. Elakkan mengemukakan soalan yang boleh dijawab oleh pemohon dengan jawapan ya atau tidak yang sederhana, atau yang sangat jelas mereka hanya akan meminta jawapan semula. Soalan-soalan ini harus memberi peluang kepada pemohon pekerjaan untuk membuktikan mengapa dia harus mendapatkan pekerjaan itu. Ini memberi anda peluang untuk mengetahui lebih banyak perincian mengenai keperibadian, kemahiran dan tingkah laku calon di posisi sebelumnya. Mengemukakan soalan yang menyentuh mengenai etika, seperti apa yang akan dilakukan oleh pemohon pekerjaan sekiranya dia melihat rakan sekerja melakukan sesuatu yang tidak jujur, menghendaki orang itu menjawab dengan jujur ​​dan berintegriti. Ini membantu anda membuat keputusan sama ada akan mengupah orang ini atau tidak. Contohnya, tanyakan "Apa yang akan anda lakukan jika anda melihat rakan sekerja melakukan sesuatu yang bertentangan dengan dasar syarikat?" atau "Apa bahagian paling mencabar dari hari biasa di tempat pekerjaan terakhir anda? "

Tumpuan pelanggan

Kemukakan soalan mengenai bagaimana calon menggunakan kemahiran yang tertera di resume-nya. Sebagai contoh, minta dia memetik situasi tertentu ketika dia menggunakan kemahiran komunikasi yang berkesan, berjaya berunding atau mempengaruhi pelanggan. Ini memberi calon kesempatan untuk menunjukkan bahawa dia tahu bagaimana berfungsi dalam industri anda dan berpotensi memenuhi keperluan perniagaan kecil anda. Dengan mendengar jawapan pemohon dengan teliti dan menerangkan bagaimana perkara yang sudah diketahui olehnya dapat digunakan di syarikat anda, anda juga dapat membantu pemohon memutuskan apakah dia mempunyai kemampuan dan sikap yang tepat untuk bekerja untuk anda. Contohnya, tanyakan "Teknik apa yang telah Anda gunakan untuk mempengaruhi pelanggan?"

Kerja berpasukan

Soalan temu ramah membolehkan anda memutuskan sama ada pemohon pekerjaan akan bekerja dengan baik dengan pekerja anda yang ada. Mengemukakan soalan penyiasatan, mengenai langkah apa yang telah diambilnya untuk menyumbang kepada kejayaan projek atau bahagian kolaborasi pasukan yang terbukti paling mencabar, memungkinkan anda memperoleh gambaran mengenai keperibadian dan tingkah lakunya dalam pekerjaan tersebut. Selain itu, mintalah dia memberitahu anda tentang masa-masa dia menangani perselisihan, menyelesaikan konflik atau menerobos halangan budaya. Semua pencapaian ini membawa kepada kejayaan bekerja dengan berkesan dalam persekitaran perniagaan kecil masa kini. Sebagai contoh, tanyakan "Langkah-langkah apa yang biasanya anda ikuti ketika menganalisis masalah kompleks yang melibatkan banyak ahli pasukan?"

Pengetahuan Industri

Mengekalkan tenaga kerja yang kompeten bergantung pada memastikan bahawa semua pekerja mempunyai tahap kemahiran dan pengetahuan yang tepat untuk bersaing di pasaran global masa kini. Tanyakan kepada pemohon pekerjaan anda mengenai sebarang kelayakan industri yang telah mereka senaraikan di resume atau permohonan pekerjaan mereka. Beri mereka masa untuk memberikan maklumat terperinci mengenai kursus, bengkel atau buku yang telah mereka gunakan untuk melanjutkan pelajaran mereka sendiri. Pekerja baru dapat membawa perspektif baru dan teknik baru ke dalam perniagaan kecil anda dan membantu anda mencapai matlamat strategik anda dengan lebih berkesan. Contohnya, tanyakan "Bagaimana anda belajar untuk lulus peperiksaan Projek Pengurusan Projek?"