Adakah Organisasi Wajib Membayar Manfaat Pengangguran untuk Semua Pekerja yang diberhentikan?

Pekerja yang menjadi penganggur boleh memohon faedah pengangguran. Pampasan pengangguran adalah faedah wang yang diterima individu di luar pekerjaan untuk membantu membayar kos sara hidup sehingga mereka kembali bekerja. Bersama dengan agensi pengangguran negeri, Akta Cukai Pengangguran Persekutuan menghendaki majikan membayar cukai ke atas dana pengangguran negeri. Cukai yang dibayar oleh majikan dirancang untuk membayar faedah bagi pekerja yang layak menerimanya. Pekerja yang diberhentikan kerana tidak memenuhi syarat seperti salah laku tidak layak mendapat faedah pengangguran.

Fakta

Sebilangan besar majikan mesti membayar cukai pengangguran persekutuan dan negeri untuk mengimbangi pekerja yang menjadi penganggur. Majikan bertanggungjawab sepenuhnya untuk membayar cukai ini. Tidak ada wang yang dipotong dari gaji pekerja untuk cukai tersebut tetapi hanya pekerja tertentu yang layak menerima pampasan pengangguran. Setiap negeri mempunyai set peraturan tersendiri untuk menentukan kelayakan untuk mendapatkan tunjangan pengangguran berdasarkan mengapa pekerja itu dipisahkan dari pekerjaan. Sebagai contoh, di Texas, Suruhanjaya Tenaga Kerja mengatur kelayakan pengangguran dan bekerjasama dengan majikan untuk menetapkan kelayakan pekerja untuk menerima faedah.

Kelayakan

Seorang pekerja yang tidak bekerja boleh mendapat faedah sekiranya dia menganggur tanpa kesalahan sendiri. Dengan kata lain, jika majikan memberhentikan pekerja atau keluar dari perniagaan, pekerja itu layak mendapat faedah. Dalam kebanyakan kes, pekerja yang diberhentikan atau yang berhenti secara sukarela tidak dapat menerima faedah pengangguran, dengan beberapa pengecualian. Contohnya, jika pekerja berhenti kerana penyakit yang dapat disahkan secara perubatan, dia mungkin layak mendapat faedah. Selanjutnya, jika pekerja diberhentikan dengan alasan selain daripada salah laku atau pelanggaran dasar syarikat, dia mungkin layak mendapat faedah.

Minat Majikan

Majikan menerima pemberitahuan setelah pekerja yang diberhentikan mengemukakan tuntutan pampasan pengangguran. Walaupun majikan tidak membayar faedah pekerja yang diberhentikan secara langsung, majikan secara tidak langsung dipengaruhi oleh keputusan untuk memberikan faedah kerana pembayaran berasal dari akaun cukai pengangguran majikan. Majikan mempunyai hak untuk mengetahui sama ada pekerja itu sebenarnya layak untuk menerima pampasan.

Rayuan

Majikan yang dapat membuktikan pekerja tidak layak untuk pengangguran mempunyai hak untuk mengemukakan banding atas keputusan pejabat pengangguran untuk memberikan faedah. Rayuan biasanya berlaku setelah keputusan pemberian faedah dibuat dan majikan tidak bersetuju dengan keputusan tersebut kerana keadaan di sekitar pemberhentian pekerja. Contohnya, jika pekerja diberikan faedah walaupun dipecat kerana salah laku, majikan boleh mengemukakan banding atas keputusan ini. Sekiranya majikan memenangi rayuan tersebut, apa-apa penghargaan yang mungkin diterima oleh pekerja sehingga tahap tersebut harus dibayar balik.