Cara Membungkus Garis di NetBeans

NetBeans IDE membolehkan anda mengurus program Java dengan lebih mudah daripada yang mungkin menggunakan penyunting teks asas. Salah satu kelebihannya ialah alat pemformatan kodnya. Alat ini membolehkan anda memformat dan menyusun kod supaya fail Java yang besar dalam perniagaan atau projek peribadi anda lebih terkawal. Salah satu fungsi yang tersedia dalam versi 7.0 NetBeans adalah pembungkus kata, yang secara automatik menyesuaikan teks dengan ukuran layar anda, menjadikan kod lebih mudah dibaca tanpa memerlukan penggulungan mendatar. Anda boleh mengaktifkan fungsi ini melalui tetingkap Pemformatan di NetBeans.

1

Buka NetBeans IDE, tetapi jangan buka fail kod pada masa ini.

2

Buka tetingkap Pemformatan. Klik "NetBeans | Preferences | Editor | Formatting" pada komputer MacOS, atau klik "Source" diikuti dengan "Format" pada PC Windows. Tetingkap Pemformatan terbuka.

3

Cari drop-down "Line Wrap" di bahagian bawah menu dan pilih "Di mana sahaja." Klik "OK."

4

Buka fail teks yang mengandungi kod. Kodnya sekarang akan dibungkus lembut agar sesuai dengan tetingkap. Garis-garis akan dipecahkan dalam editor NetBeans tanpa memasukkan aksara pemecahan baris yang sebenarnya dalam teks seperti yang akan dilakukan oleh hard-wrap, yang mencegah kesalahan yang dapat terjadi kerana pemecahan baris. Jeda baris ini hanya kosmetik dan untuk kemudahan penggunaan dalam editor NetBeans.