Bagaimana Gaya Kepemimpinan Mempengaruhi Produktiviti Organisasi?

Gaya kepemimpinan anda mempengaruhi motivasi, keberkesanan dan produktiviti pekerja. Jenis gaya kepemimpinan yang berbeza menghasilkan hasil yang berbeza. Ada kalanya satu jenis gaya kepemimpinan adalah gaya terang-terangan di pejabat, tetapi gaya lain digabungkan dalam keperluan jabatan tertentu. Memahami bagaimana pelbagai gaya kepemimpinan mempengaruhi produktiviti membolehkan pemimpin menganalisis dan menyesuaikan diri dengan keberkesanan.

Gaya Kepimpinan Demokratik

Gaya kepemimpinan demokratik mengambil sikap yang dianggap penting oleh setiap orang. Pekerja menyukai gaya ini kerana mereka merasa berdaya dan terlibat dalam kejayaan syarikat. Namun, kadangkala input pekerja terhadap keputusan syarikat utama boleh menjadi negatif. Apabila satu kumpulan pekerja mengalahkan kumpulan lain, kumpulan yang kalah dapat menimbulkan kebencian kerana idea mereka tidak dilaksanakan.

Gaya kepemimpinan demokratik juga menimbulkan kekeliruan mengenai arahan syarikat kerana tidak ada yang duduk di pucuk pimpinan yang memberikan arahan itu. Kekeliruan mengenai arah dan kepemimpinan perniagaan memberi kesan negatif terhadap produktiviti.

Gaya Kepimpinan Kejurulatihan

Gaya kepemimpinan bimbingan memberi kesan positif terhadap semangat dan produktiviti. Pemimpin yang melatih bukan sahaja mendorong ahli pasukan tetapi juga melihat apa yang berhasil dan apa yang tidak dapat menargetkan bidang pertumbuhan. Pekerja merasa senang bahawa rancangan tindakan membantunya meningkat daripada menumpukan pada kualiti negatif atau masalah prestasi.

Pekerja merasakan syarikat melabur dalam kejayaan mereka. Coaching tidak akan berfungsi jika tidak konsisten dan dilakukan sebagai bahagian standard latihan dan tinjauan pekerja.

Gaya Kepimpinan Pacesetting

Gaya kepemimpinan langkah pantas adalah perkara biasa di mana pemimpin menetapkan batasan untuk produktiviti melalui tindakan peribadi. Walaupun pengawal selera memberi inspirasi, kakitangan boleh menjadi lemah semangat untuk terus mengikuti pemimpinnya. Gaya kepemimpinan ini mengakibatkan kurangnya motivasi kerana karyawan merasa tidak ada cara untuk terus mengikuti, dan mereka berhenti mencuba. Gaya ini boleh berkesan apabila dicampurkan dengan kepimpinan pelatih untuk membina kemahiran dan kebolehan pekerja untuk berprestasi di peringkat yang lebih tinggi.

Gaya Kepimpinan Berwibawa

Gaya kepemimpinan yang berwibawa meletakkan garis di pasir dan menegakkan garis-garis itu tanpa fleksibiliti. Gaya kepemimpinan ini dapat berfungsi di bidang syarikat seperti penjualan di mana satu pasukan mesti mencapai tujuan penjualan khusus untuk keuntungan syarikat. Namun, apabila gaya kepemimpinan yang berwibawa adalah gaya yang dominan di pejabat, pekerja merasa takut bahawa salah langkah boleh mengakibatkan pemecatan. Pemimpin yang berwibawa perlu menggabungkan gaya lain seperti bimbingan untuk membantu pekerja menentukan matlamat dan menetapkan standard dan garis masa untuk penambahbaikan untuk memenuhi dan melebihi matlamat.

Gaya Kepimpinan Afiliatif

Gaya kepemimpinan afiliatif menumpukan pada mengembangkan persahabatan antara pasukan dan pemimpin. Gaya ini mewujudkan persekitaran kerja yang positif di mana pekerja mempercayai pemimpin dan berkongsi perincian mengenai masalah atau masalah di jabatan. Walau bagaimanapun, gaya kepemimpinan afiliasi menyukarkan pengurus untuk membuat keputusan disiplin, mengumumkan pemberhentian atau memintas rakan untuk kenaikan pangkat.