Cara Menetapkan Matlamat untuk Produktiviti di Tempat Kerja

Produktiviti tempat kerja dapat diukur sebagai unit aktiviti per pekerja per jam kerja. Produktiviti yang lebih tinggi bermaksud peningkatan unit aktiviti per jam tanpa peningkatan usaha per unit atau sejam yang ketara. Peningkatan produktiviti membantu perniagaan bersaing dengan syarikat lain, berinovasi dan memastikan kos operasi tetap rendah. Peningkatan produktiviti tidak selalu bermaksud bekerja lebih keras; matlamat produktiviti dapat dicapai melalui peningkatan teknologi, kecekapan tenaga kerja dan kawalan pengurusan. Memenuhi matlamat produktiviti sering memerlukan peningkatan etika kerja, inovasi dan kreativiti pekerja.

1

Bercakap dengan pekerja dan penyelia lain mengenai di mana mereka fikir peningkatan produktiviti dapat dilakukan. Bidang yang berpotensi untuk diperbaiki mungkin merangkumi tugas-tugas yang memerlukan banyak orang menyelesaikan, bahan mahal, tenaga kerja yang mahal, sekerap yang berlebihan dan sampah yang berlebihan.

2

Kenal pasti pemboleh ubah yang dapat diukur untuk digunakan dalam penetapan matlamat. Bilangan pekerja yang terlibat dalam tugas, kos kewangan, waktu kerja dan jumlah sekerap adalah semua pemboleh ubah yang dapat diukur.

3

Senaraikan matlamat produktiviti anda untuk setiap pemboleh ubah. Hitung perbezaan antara pemboleh ubah semasa dan pemboleh ubah yang dikehendaki.

4

Pilih pemboleh ubah produktiviti yang paling penting. Ini mungkin yang mempunyai perbezaan terbesar antara pengukuran semasa dan yang diinginkan, atau pemboleh ubah yang kehilangan paling banyak wang. Anda mungkin mahu membuat senarai dari yang paling penting hingga yang paling penting dan menetapkan matlamat mengikut urutan senarai.

5

Tetapkan tarikh untuk menyelesaikan matlamat. Bahagikan bilangan hari, atau minggu, sehingga sasaran tercapai dengan perbezaan pemboleh ubah. Ini memberikan matlamat produktiviti harian atau mingguan.

6

Menganalisis tugas yang berkaitan dengan pemboleh ubah untuk menentukan cara meningkatkan produktiviti. Sebagai contoh, satu orang mungkin dapat melakukan tugas yang biasanya memakan waktu dua orang, bahan yang lebih murah digunakan untuk menghasilkan produk, atau sekerap dapat digunakan kembali.

7

Cuba kaedah peningkatan produktiviti untuk menentukan sama ada kaedah tersebut benar-benar meningkatkan produktiviti. Contohnya, pemakaian semula sekerap mungkin memakan kos lebih banyak dan memerlukan lebih banyak masa daripada yang dikira sebelumnya. Selaraskan matlamat agar sesuai dengan kenyataan.

8

Terus mengira pemboleh ubah yang berubah sehingga matlamat tercapai. Nilaikan hasil penetapan matlamat peningkatan produktiviti dan rancang untuk pusingan penambahbaikan seterusnya.