Singkatan Perakaunan Aset Tetap

Perakaunan menggunakan banyak singkatan. GL untuk lejar umum, DR untuk debit, CR untuk kredit adalah contoh. Perakaunan aset tetap tidak terkecuali. Aset tetap sering digunakan dalam analisis dan unjuran kewangan kerana kebanyakan persamaan perakaunan merangkumi aset dalam pengiraannya. Untuk menyelaraskan proses, banyak istilah dan persamaan aset tetap disingkat.

FA

FA bermaksud aset tetap, yang merupakan harta jangka panjang yang digunakan oleh perniagaan semasa fungsi perniagaan harian. Aset tersebut dianggap sebagai alat tetap dan tidak ada rancangan untuk menggunakan atau menukar aset menjadi wang tunai dalam masa terdekat.

PP&E

PP&E adalah kependekan dari Plant and Equipment, yang merupakan aset yang dimiliki oleh perniagaan yang tidak mudah dicairkan. Aset PP&E susutnilai dalam jangka masa yang lama. Contoh aset PP&E adalah harta yang dimiliki oleh perniagaan.

ROA / ROI

Return on Assets, juga disebut sebagai Return on Investments, adalah petunjuk seberapa efisien perniagaan ketika menggunakan aset untuk menjana pendapatan. Untuk mengira ROA, pendapatan tahunan dibahagikan dengan jumlah aset perniagaan, menghasilkan peratusan. Semakin tinggi peratusannya, semakin cekap perniagaan menggunakan asetnya.

RONA

Return on Net Assets adalah persamaan yang mengukur prestasi kewangan. Pendapatan bersih dibahagi membeli jumlah aset tetap dan modal kerja bersih. Semakin tinggi pulangan, perniagaan akan kelihatan lebih menguntungkan.

RORAC

Return on Risk Adjusted Capital adalah kadar pulangan yang menilai usaha berisiko berdasarkan modal yang berisiko. Kadar ditentukan dengan membahagikan pendapatan bersih dengan modal risiko yang diperuntukkan.