Kesan Gaya Kepemimpinan Terhadap Organisasi

Gaya kepemimpinan yang anda pilih untuk dilaksanakan dapat memberi kesan yang besar terhadap kejayaan atau kegagalan perniagaan kecil anda. Kepimpinan bukan sekadar membuat keputusan. Ini juga mengenai jenis budaya yang anda hasilkan di tempat kerja, struktur organisasi anda dan bagaimana anda menangani masalah dan masalah yang boleh menggoyahkan syarikat anda.

Gaya kepimpinan mempengaruhi semua orang dari pengurusan kanan hingga pelatih kolej terbaru. Mereka mewujudkan budaya korporat yang mempengaruhi organisasi dan prestasinya.

Kesan Kepimpinan Autoritarian

Sekiranya anda mempunyai gaya kepemimpinan autoratis atau autokratik, ini bermakna anda menjalankan syarikat anda dengan cara top-down di mana kuasa dan wewenang berada di tangan anda dan pasukan pengurusan kanan anda. Ini juga bermaksud bahawa anda membuat semua keputusan utama dan menyuruh kakitangan anda melaksanakan keputusan tersebut tanpa meminta cadangan atau input. Gaya autoritarian mewujudkan pemisahan yang jelas antara anda sebagai pemilik perniagaan dan pekerja anda.

Jenis kepemimpinan ini dapat memupuk persekitaran kerja di mana keputusan dibuat dan dilaksanakan tanpa banyak perbincangan bolak-balik, yang dapat menyebabkan peningkatan produktiviti dan kecekapan. Sekiranya anda memiliki syarikat dengan pekerja muda, gaya ini boleh menjadi sangat berkesan kerana memberikan arahan, memberikan tugas tertentu dan menetapkan standard yang jelas dan dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun, gaya autoritarian juga boleh menyebabkan kreativiti dan pembelian pekerja kurang kerana mereka bukan sebahagian daripada proses membuat keputusan. Dan kerana pemimpin dalam gaya ini memiliki kewenangan yang banyak, pekerja mungkin menganggap mereka sebagai pengawal dan tanpa kompromi, yang dapat menurunkan semangat.

Kesan Kepimpinan Partisipatif

Gaya kepemimpinan partisipatif, yang juga dikenal sebagai gaya kepemimpinan demokratik, adalah gaya di mana pemilik perniagaan mencari dan mendorong cadangan, idea dan input daripada staf mereka sebelum membuat keputusan. Pemimpin partisipatif mengambil tindakan hanya setelah meminta pendapat pengurusan dan pekerja berpangkat. Salah satu kesan utama gaya kepemimpinan ini ialah pekerja merasa seolah-olah mereka dihargai dan inputnya penting. Ini dapat memupuk persekitaran tim yang lebih kohesif di mana pekerja tidak merasa terasing dari pengurusan dan memiliki lebih banyak "kulit dalam permainan," yang meningkatkan pembelian.

Dari sudut pandang organisasi, kepemimpinan partisipatif mungkin merupakan pilihan yang ideal untuk banyak perniagaan kecil kerana setiap orang merasa seolah-olah mereka telah diberi tahap kewibawaan dalam proses kerja seharian. Namun, satu kelemahan yang mungkin berlaku adalah bahawa kepemimpinan demokratik dapat menyebabkan "kelumpuhan dengan analisis," di mana keputusan terhenti atau tidak pernah dibuat kerana pemimpin ingin menyenangkan semua orang di tempat kerja.

Kesan Kepimpinan Delegatif

Gaya kepemimpinan perwakilan berada di seberang spektrum dari gaya autokratik kerana gaya "laissez-faire" yang membolehkan pekerja membuat keputusan sendiri, menetapkan standard mereka sendiri dan menentukan objektif mereka sendiri. Pemimpin yang memilih gaya ini tidak membuat keputusan besar, tetapi menyerahkan tanggungjawab ini kepada penyelia dan ahli pasukan. Gaya ini juga memberikan panduan dan pelaksanaan protokol kepada pekerja, dengan pemimpin hanya campur tangan dalam situasi kritikal.

Walaupun pekerja mungkin menyukai gaya kepemimpinan ini, kesan keseluruhannya mungkin menimbulkan kekeliruan dan kekurangan arah. Sebabnya adalah bahawa tanpa bimbingan daripada pemimpin syarikat, pekerja cenderung menjadi keliru mengenai matlamat syarikat dan juga siapa yang harus dikunjungi ketika masalah timbul. Gaya ini juga dapat mewujudkan persekitaran di mana pekerja kurang bertanggungjawab apabila keadaan menjadi serba salah. Namun, jika syarikat anda dikendalikan oleh banyak pakar di jabatan masing-masing, gaya ini boleh menjadi produktif kerana ini membolehkan pakar anda mengendalikan pasukan mereka tanpa memerlukan persetujuan anda.