Garis Belanjawan Tunai Paling Penting

Membangunkan anggaran dapat membantu perniagaan mengekalkan simpanan tunai untuk membiayai operasi yang sedang berjalan. Belanjawan tunai cuba meramalkan aliran tunai masa depan. Anggaran tunai juga membantu perniagaan mencapai matlamat perbelanjaan dan menyediakan bahan untuk pemeriksaan berkala bagaimana syarikat mengendalikan wang tunai. Mengetahui bila dan bagaimana wang masuk dan keluar adalah penting dalam memahami aliran tunai. Untuk situasi yang akan datang, perancangan ini dapat mengelakkan kekurangan tunai yang kritikal.

Penyediaan

Membuat belanjawan tunai memerlukan membuat anggaran sebaik mungkin mengenai perbelanjaan dan pendapatan yang akan datang. Sebelum menetapkan belanjawan, membantu melihat kunci kira-kira dan penyata pendapatan. Kaji pendapatan dan perbelanjaan. Mengetahui ramalan pendapatan yang masuk adalah penting. Menilai perbelanjaan adalah perlu, kerana sebahagiannya mungkin tetap dan kitaran, sementara yang lain mungkin berubah-ubah dan sekejap-sekejap. Sebilangan bentuk pendapatan dan perbelanjaan mungkin hanya sekali sahaja. Perkara-perkara ini juga perlu dipertimbangkan sekiranya berlaku semasa tempoh anggaran.

Komponen Belanjawan

Bahagian belanjawan tunai akan berbeza dari perniagaan ke perniagaan. Komponen yang disertakan adalah perbelanjaan seperti utiliti, sewa, pembayaran sewa, bahan, inventori, iklan, penghantaran, premium insurans dan akaun gaji seperti gaji, upah dan faedah pekerja. Sebilangan besar perniagaan menerima wang tunai dari penjualan produk atau perkhidmatan. Oleh itu, pendapatan yang disenaraikan dalam anggaran boleh merangkumi penjualan tunai, akaun belum terima dan bentuk pendapatan tetap yang lain.

Ramalan Jualan dan Akaun Belum Terima

Mengira peratusan penjualan akan menjadi penjualan tunai dan berapa peratusan dalam akaun yang akan diterima pada akhir tempoh anggaran adalah penting. Mempelajari rekod perakaunan syarikat dapat membantu meramalkan jumlah perniagaan yang akan dikumpulkan dalam akaun belum terima dalam 30, 60, atau 90 hari akan datang. The Edward Lowe Foundation, sebuah organisasi yang menyokong dan mendidik usahawan, menyatakan bahawa anggaran yang paling penting ketika membuat anggaran tunai adalah anggaran penjualan.Dr. Larry Guin, mantan profesor kewangan di Murray State University menyebut ramalan penjualan yang tepat sebagai "keperluan" ketika membuat anggaran tunai.

Keputusan Individu

Untuk perniagaan yang hanya berfungsi dalam penjualan tunai, anggaran pengumpulan ini tidak relevan. Oleh itu, walaupun para pakar sepakat mengenai pentingnya anggaran penjualan, jika ada, garis anggaran belanjawan yang paling penting adalah pendapat subjektif berdasarkan keperluan dan matlamat tertentu pengurusan dan pemilikan syarikat.