Apakah Kunci Kerja Berpasukan?

Pasukan kerja berjaya hanya dengan gabungan kemahiran, keperibadian dan komitmen yang betul untuk proses pasukan. Majikan mendapat manfaat daripada pasukan kerja kerana mereka membenarkan pekerja dengan kumpulan kemahiran yang berbeza untuk bekerjasama ke arah satu tujuan bersama. Pekerja dapat mencari rasa keakraban dan motivasi melalui penglibatan pasukan sekiranya mereka dikendalikan untuk bekerja dengan orang lain yang melengkapkan apa yang mereka bawa ke meja.

Orang yang Betul

Kerja berpasukan yang berjaya memerlukan pemimpin yang tepat dan gabungan ahli pasukan yang tepat. Setiap individu harus mempunyai peranan yang mapan dan dilengkapi dengan kemahiran khusus untuk menunaikannya. Setelah pasukan berjalan dan aktif, ahli mesti membina kepercayaan, dan menghormati tempat masing-masing dalam kumpulan. Ketua pasukan mesti mahir dalam menyelesaikan konflik dan dapat membimbing kumpulan ke arah tujuannya dengan memberikan maklum balas dan nasihat kepada anggota individu dan membuat semua orang sentiasa bermotivasi.

Matlamat yang jelas

Anggota pasukan mesti mempunyai objektif yang jelas dan komitmen bersama terhadap matlamat pasukan. Tanpa keputusan tertentu, ahli mungkin kehilangan motivasi untuk memenuhi bahagian projek mereka. Perancangan tugas sukar kerana arahnya tidak pasti. Khususnya, apabila tujuan pasukan selaras dengan nilai-nilai anggota pasukan individu, persahabatan ditingkatkan kerana anggota berkongsi visi dan keinginan untuk berusaha mencapai hasilnya.

Proses Berkesan

Anggota pasukan mesti mengesahkan proses pasukan seperti penyelesaian konflik dan membuat keputusan dengan menghormati proses tersebut dan mengambil bahagian dalam proses tersebut. Kaedah yang telah ditetapkan untuk mengatasi perselisihan masa lalu memastikan pasukan terus bergerak maju menuju matlamatnya. Penerimaan pembahagian kerja oleh ahli pasukan bermaksud setiap anggota bertanggung jawab atas penyelesaian kerjanya dan gabungan usaha menghasilkan hasil yang berkualiti.

Penerimaan Anggota Lain

Agar pasukan dapat bekerja dengan baik, ahli pasukan mesti menunjukkan kemahiran interpersonal yang baik, yang bermaksud mereka mesti bekerja dengan baik dengan rakan sekerja mereka, dengan konflik yang minimum. Ahli mesti memahami peranan setiap orang dalam pasukan dan memilih yang lain apabila kemahiran rakan sekerja lebih unggul daripada kemampuan mereka sendiri. Mereka juga mesti menunjukkan kesabaran dan pemahaman ketika ahli pasukan menunjukkan keterbatasan kemahiran atau perbezaan gaya kerja; selagi semua elemen projek diliputi, dan kerja dibahagi sama rata, ahli pasukan tidak semestinya semua perkara kepada semua orang.