Batasan Nisbah Perolehan Inventori di Sektor Runcit

Nisbah perolehan inventori digunakan secara meluas untuk menganalisis prestasi kewangan bukan sahaja peruncit tetapi juga pengeluar. Oleh kerana lebih banyak inventori bermaksud lebih banyak wang terikat dalam barang dagangan, penganalisis ingin melihat nisbah perolehan inventori yang tinggi. Semakin tinggi nisbahnya, semakin sedikit inventori yang dimiliki syarikat berkaitan dengan penjualannya. Namun, apabila digunakan secara terpisah, nisbah perolehan inventori akan meninggalkan banyak soalan yang belum dijawab.

Definisi

Nisbah perolehan inventori dikira dengan membahagikan penjualan tahunan syarikat dengan tahap inventori. Sangat sesuai untuk menggunakan data mingguan atau bulanan untuk mengira tahap inventori purata sepanjang tahun. Sekiranya anda mempunyai akses ke data mingguan misalnya, anda perlu menambahkan semua tahap inventori akhir minggu dan membahagikan jumlahnya dengan 52 untuk mencapai rata-rata. Data bulanan hampir sama bermanfaat. Sekiranya tidak ada angka terperinci tersebut, anda hanya boleh menggunakan tahap inventori yang dicatatkan pada kunci kira-kira pada akhir tahun fiskal. Nombor yang terhasil akan memberitahu anda berapa kali inventori rata-rata telah diserahkan sepanjang tahun terakhir. Nisbah 24, misalnya, menunjukkan bahawa syarikat menjual jumlah produk yang duduk di raknya 24 kali sepanjang tahun. Dalam kata lain,inventori habis dua kali sebulan, secara purata.

Data Statik

Batasan serius dari nisbah perolehan inventori adalah bahawa penganalisis sering harus mengira berdasarkan tahap inventori akhir tahun yang terdapat pada kunci kira-kira, kerana kebanyakan syarikat tidak melepaskan tahap inventori mingguan atau bulanan rata-rata. Angka suku tahunan sedikit lebih baik, walaupun tidak ideal. Akibatnya, angka tersebut dapat berubah karena persediaan yang rendah atau tinggi pada saat jumlah inventori ditangkap. Masalahnya diperburuk bagi peruncit yang menggunakan data akhir tahun dalam kunci kira-kira mereka. Tahap persediaan cenderung rendah terutamanya pada hari terakhir tahun ini, berikutan penjualan Krismas, walaupun syarikat menghabiskan banyak tahun dengan tahap inventori yang kembung.

Pengurusan inventori

Salah satu sebab penganalisis ingin melihat inventori yang rendah berkaitan dengan penjualan adalah bahawa barang-barang yang duduk di rak boleh merosakkan atau ketinggalan zaman. Pasar raya mungkin lebih rentan terhadap masalah pertama, sedangkan peruncit pakaian mungkin terjebak dengan barang dagangan di luar musim. Masalah-masalah ini, bagaimanapun, bukan hanya disebabkan oleh lebihan inventori tetapi juga disebabkan oleh salah urus item yang diisi stok. Pasar raya dapat menyimpan banyak inventori tetapi melakukan pekerjaan yang sangat baik untuk memastikan semua barangnya segar, misalnya. Nisbah perolehan inventori gagal untuk mengetahui seberapa baik persediaan telah dijaga.

Jualan yang Hilang

Masalah lain ialah tahap inventori yang rendah dapat mengakibatkan penjualan hilang. Kedai pakaian yang membawa terlalu banyak jaket, but, dan sarung tangan berat kemungkinan akan kehilangan banyak penjualan berikutan ribut salji yang tidak dijangka kerana stoknya akan habis dengan cepat. Nisbah perolehan inventori tidak dapat memberitahu penganalisis sama ada syarikat itu boleh menjual lebih banyak sekiranya stok lebih tinggi.