Cara Menjalankan Fail APK pada Android SDK

Fail Android APK berisi semua file Java sumber terbuka yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan aplikasi Google Android. Anda boleh mengekstrak fail ini dan memuatkannya ke Android SDK tempatan anda, yang dipasang di aplikasi Eclipse. Anda menggunakan proses ini untuk menambah kod atau mengedit kod untuk dijalankan di emulator SDK yang juga dipasang di perisian Eclipse.

1

Sambungkan peranti Android ke komputer anda yang berisi SDK Android menggunakan kabel USB yang disertakan bersama peranti. Windows mengesan peranti dan membuat pemacu sementara untuk peranti yang muncul semasa anda membuka Windows Explorer.

2

Klik butang "Mula" Windows dan ketik "cmd." Tekan "Enter" untuk membuka baris arahan Windows. Ketik "cd C: \ android-sdk-windows \ tools \" untuk memindahkan permintaan ke lokasi SDK Android. Sekiranya anda memasang SDK di direktori lain, gunakan direktori alternatif sebagai ganti dalam perintah "cd".

3

Ketik "adb shell" dan tekan "Enter" untuk membuka shell SDK. Ketik "su" dan tekan "Enter" untuk membuka suis ke nama pengguna root. Ketik "cd data / aplikasi" untuk mengakses direktori aplikasi Android pada perangkat.

4

Ketik "ls" dan tekan "Enter" untuk melihat senarai fail APK. Ketik perintah berikut untuk menyalin fail APK dari telefon:

adb tarik /data/app/app.apk app.apk

Ganti "app.apk" dengan nama fail APK yang ingin anda impor ke dalam perisian Android SDK.

5

Klik butang "Mula" Windows dan ketik "eclipse.exe." Tekan "Enter" dan klik dua kali fail untuk membuka antara muka SDK Android.

6

Klik item menu "Fail" dan pilih "Baru." Di wizard yang dibuka, klik "Android Project" dan klik "Next." Klik "Buat projek dari sumber yang ada." Klik butang "Browse" dan pilih fail APK yang anda salin sebelumnya.

7

Taipkan nama aplikasi dan klik "Selesai." Aplikasi Android dimuat di antara muka SDK Android anda. Untuk melihat kod di emulator, klik butang "Jalankan" di bar alat.