Apa yang Menyebabkan Produktiviti Berubah?

Tahap produktiviti sering memberi kesan langsung kepada keuntungan syarikat. Semakin banyak hasil kerja atau produk yang anda hasilkan dalam jangka waktu tertentu, semakin baik anda menggunakan sumber anda dan semakin banyak yang ada untuk dijual dalam tempoh tersebut. Oleh kerana perniagaan beroperasi untuk memaksimumkan kemampuan keuntungannya, setiap perubahan dalam produktiviti - positif atau negatif - perlu ditangani.

Gangguan Kerja

Gangguan di tempat kerja sering memberi kesan negatif terhadap produktiviti. Gangguan yang menarik perhatian, seperti bunyi kuat di dekat pejabat boleh menjadi masalah. Juga, jika unit penyaman udara kilang turun dan pekerja harus bekerja dalam keadaan panas yang tidak tertanggung yang biasanya menjadikan mereka kurang produktif. Sebaliknya, beberapa gangguan membantu meningkatkan produktiviti. Contohnya, memindahkan jabatan kreatif ke pejabat yang mempunyai pemandangan indah di luar mungkin menjadikannya lebih produktif.

Isu moral

Isu mengenai moral pekerja sering menyebabkan perubahan dalam produktiviti. Apabila pekerja merasa diremehkan, tidak diendahkan atau bahawa pekerjaan mereka tidak dihargai yang biasanya menyebabkan penurunan semangat. Sebagai alternatif, apabila pekerja merasa dihargai dan dihargai, itu membantu meningkatkan semangat. Apabila semangat menurun, pekerja sering menjadi kurang produktif di tempat kerja. Sebagai pakar sumber manusia Tomesah Harrison menegaskan, "Pekerja ingin mempercayai idea mereka didengar dan ingin merasa diberi kuasa untuk membuat keputusan dan perubahan di tempat kerja." Pengurusan mesti secara aktif mengurus semangat pekerja dan melaksanakan program penghargaan atau pengiktirafan untuk mengekalkan atau meningkatkan produktiviti.

Pecahan Alat

Pekerja memerlukan alat, peralatan dan perisian yang berfungsi sepenuhnya sekiranya syarikat ingin memaksimumkan produktiviti pekerja. Sebagai contoh, di lini pengeluaran jika hanya ada satu roda gigi yang pecah di mesin, ia akan memberi kesan negatif terhadap kemampuan setiap pekerja untuk menghasilkan produk untuk syarikat tersebut. Program perisian ketinggalan zaman yang mempunyai gangguan mengurangkan produktiviti pekerja pejabat. Sebagai alternatif, apabila syarikat mempunyai peralatan baru, cekap dan terawat dengan baik, ia membantu meningkatkan output pekerja.

Cadangan

Penting bagi syarikat untuk memantau produktiviti dengan teliti dan membuat perubahan secepat mungkin apabila ia turun secara konsisten. Kenal pasti sumber masalah melalui tinjauan pekerja dan tinjauan proses pengeluaran dengan teliti. Begitu juga, apabila produktiviti tiba-tiba melonjak mencari punca. Gunakan maklumat tersebut untuk membantu meningkatkan proses pengeluaran secara kekal.