Sebab untuk Menukar PDF ke Microsoft Word

Fail Format Dokumen Mudah Alih adalah gambaran ringkas dokumen yang memastikan bahawa kandungan dan format dokumen tidak berubah semasa dipindahkan. Menukar fail PDF ke format Microsoft Word memerlukan pembatalan format tetap. Beberapa perkhidmatan percuma dalam talian membolehkan pengguna menukar dokumen dari PDF ke format Word.

Edit Dokumen

PDF adalah alat pemeliharaan dokumen yang membolehkan pengguna memindahkan dokumen kepada penerima yang mungkin tidak mempunyai program yang serasi dengan format asal dokumen. Walau bagaimanapun, PDF tidak membenarkan dokumen disunting. Menukar PDF ke format yang serasi dengan Microsoft Word membolehkan penerima memanipulasi dokumen dan pemformatannya.

Ketiadaan pembaca PDF

PDF boleh dilihat di Adobe Reader percuma dan tersedia. Tetapi jika komputer tidak memasang program atau tidak dapat mengaksesnya, dokumen PDF tidak dapat dibaca. Mengubah dokumen ke format Word dapat membuatnya dapat diakses oleh penerima.

Pembaca Skrin

Alat membaca skrin untuk orang buta tidak selalu serasi dengan PDF, sementara dokumen Word dapat dibaca dengan mudah.