Cara Menganalisis Kadar Pusing Ganti Pekerja

Kadar perolehan pekerja menunjukkan kadar di mana perniagaan anda mengambil dan memecat pekerja. Kadar perolehan pekerja yang rendah menunjukkan bahawa anda mempunyai persekitaran kerja yang baik yang membolehkan anda mengekalkan pekerja anda. Kadar perolehan pekerja yang tinggi bukan sahaja menandakan kemungkinan timbulnya masalah di pejabat, tetapi juga boleh membebankan perniagaan anda secara kewangan. Ini kerana anda harus mengeluarkan lebih banyak perbelanjaan untuk mengiklankan jawatan kosong, menemubual calon dan melatih pekerja baru.

1

Periksa rekod sumber manusia syarikat anda untuk mengetahui jumlah pekerja yang dimiliki oleh perniagaan anda pada akhir jangka masa. Tentukan juga jumlah pekerja yang dilepaskan syarikat untuk jangka masa yang sama.

2

Bagilah bilangan pekerja yang diberhentikan dengan jumlah pekerja pada akhir tempoh untuk mendapatkan kadar perolehan pekerja. Darabkan angka ini dengan 100 untuk menyatakannya sebagai peratusan. Sebagai contoh, anggap syarikat anda telah memecat 50 pekerja sepanjang tahun dan menggaji 300 orang kakitangan pada akhir tahun ini. Kadar perolehan pekerja syarikat adalah 16.67 peratus ([50/300] X 100).

3

Bandingkan kadar perolehan pekerja anda dengan kadar perolehan pekerja purata nasional. Sebagai contoh, Pusat Pembangunan Perniagaan dan Teknologi Kecil Missouri melaporkan kadar purata nasional adalah 14.4 peratus setahun. Oleh itu, berbanding dengan purata nasional, 16.67 peratus adalah kadar perolehan yang sedikit tinggi.

4

Bandingkan kadar perolehan pekerja syarikat anda dengan kadar purata di industri atau kawasan anda. Pelbagai industri mempunyai kadar perolehan pekerja rata-rata yang berbeza. Oleh itu, anda mungkin mempunyai tahap perolehan pekerja yang normal walaupun kelihatan tinggi jika dibandingkan dengan purata nasional. Sebagai contoh, industri perhotelan mungkin mempunyai kadar perolehan pekerja yang lebih tinggi, terutama di kawasan di mana aktiviti pelancongan bermusim.