Masalah Undang-undang Dengan Menamakan Syarikat

Nama syarikat boleh memberi kesan mendalam terhadap strategi pemasaran dan penjenamaan. Nama seperti Pepsi, Nike, Coca-Cola dan McDonald's mempunyai nilai ekonomi yang hampir dapat diukur. Walau bagaimanapun, syarikat tidak sepenuhnya bebas ketika memilih nama mereka. Undang-undang negeri dan persekutuan menetapkan sekatan tertentu pada penamaan.

Tanda Dagangan

Undang-undang tanda dagangan persekutuan boleh menghadkan pilihan penamaan. Tanda dagang adalah label atau nama yang mengenal pasti produk, perniagaan atau perkhidmatan. Tanda dagang adalah harta intelek perniagaan yang ada. Syarikat baru tidak boleh menggunakan nama yang melanggar tanda dagang syarikat lain yang ada. Anda boleh menggunakan laman web kerajaan persekutuan (www.uspto.gov) untuk melakukan carian tanda dagang nama perniagaan yang anda cadangkan. Pencarian tanda dagang akan memberitahu anda jika nama anda mungkin melanggar sebarang tanda dagangan yang ada.

Hak cipta

Undang-undang persekutuan juga dapat memberikan satu lagi larangan penamaan syarikat, dalam bentuk perlindungan hak cipta. Undang-undang hak cipta melindungi penyataan idea. Syarikat baru tidak boleh menggunakan ungkapan berhak cipta atas nama perniagaan. Sebagai contoh, jika syarikat yang ada mengembangkan dan menyalin slogan pemasaran, syarikat baru tidak dapat menggunakan slogan itu atas nama syarikat baru.

Pendaftaran Negeri

Sebuah syarikat mesti mendaftarkan namanya di setiap negeri di mana perniagaan itu beroperasi. Salah satu negeri tersebut adalah negeri asal, atau negara penubuhan, syarikat. Syarikat mesti memilih nama yang berbeza dengan nama lain yang sudah didaftarkan di negeri asal. Sebagai contoh, jika negara asal anda telah mendaftarkan nama perniagaan "123 Automotive," anda juga tidak dapat menamakan syarikat anda "123 Automotive." Anda memerlukan nama syarikat yang berbeza daripada semua nama syarikat lain dalam keadaan yang sama.

Syarat yang Menyinggung

Undang-undang negeri dan persekutuan secara amnya melarang syarikat menggunakan istilah yang menyinggung undang-undang atau moral. Contohnya, nama syarikat tidak boleh menggunakan kata-kata sumpah atau kata-kata yang menimbulkan pemikiran tidak senonoh atau pornografi. Begitu juga, syarikat baru tidak boleh menggunakan nama yang mencadangkan atau mempromosikan aktiviti haram.