Apakah Kelebihan & Kekurangan Menggunakan Kaedah Inventori Runcit?

Inventori membantu memastikan bahawa organisasi akan mempunyai produk yang tepat pada waktu yang tepat sehingga pengguna dapat membuat pembelian berdasarkan permintaan. Sistem inventori yang mempunyai kiraan yang tepat dapat menilai nilai wang inventori organisasi. Kaedah pengurusan inventori yang digunakan oleh organisasi dapat membantu menilai pengurusan inventori organisasi yang betul. Organisasi menggunakan kaedah inventori runcit untuk menentukan nilai inventori akhir dalam runcit.

Kaedah Inventori Runcit

Sistem inventori menyediakan organisasi dengan akaun komprehensif mengenai item yang ada dan nilai wang dari item inventori ini. Harga runcit adalah harga yang dibayar oleh pengguna semasa membeli item inventori. Oleh itu, kaedah inventori runcit menilai inventori mengikut nilai runcit ini. Kaedah inventori runcit menilai inventori akhir atau kos barang yang dijual untuk organisasi. Sistem inventori ini juga memerlukan organisasi untuk mempertimbangkan faktor yang berbeza seperti diskaun, penjualan, markup, penurunan harga dan kehilangan inventori.

Kelebihan

Kelebihan kaedah inventori runcit adalah bahawa ia tidak memerlukan inventori fizikal. Kaedah inventori runcit hanya memerlukan organisasi untuk mencatat harga runcit item inventori. Sekiranya sebuah organisasi mempunyai beberapa lokasi di kota dan negeri yang berlainan, melakukan inventori fizikal boleh menjadi usaha yang mahal dan memakan masa. Dengan menggunakan inventori runcit, organisasi dapat menyiapkan inventori untuk lokasi terpusat. Kaedah inventori runcit juga membolehkan organisasi membuat laporan nilai inventori untuk penganggaran atau penyediaan penyata kewangan.

Kekurangan

Sebaliknya, kaedah inventori runcit hanya tepat jika semua harga di seluruhnya sama dan semua perubahan harga berlaku pada kadar yang sama. Dalam kebanyakan kes, ini tidak realistik di runcit kerana terdapat banyak variasi yang terdapat pada harga barang dagangan. Contohnya, susut nilai, penurunan harga, kerosakan produk dan kecurian boleh mempengaruhi harga inventori runcit. Atas sebab ini, sebarang pengiraan yang dibuat menggunakan kaedah inventori runcit hanya boleh dijadikan anggaran.

Industri runcit

Pasaran runcit sentiasa berubah, dan tidak ada organisasi yang dapat meramalkan dengan tepat bagaimana pengguna akan bersikap. Oleh itu, berdasarkan nilai inventori pada kaedah inventori runcit, lebih merupakan tekaan yang berpendidikan daripada sains yang tepat. Dengan menggunakan kaedah ini, organisasi akan mendapati bahawa tidak mungkin sepenuhnya memperhitungkan banyak item inventori seperti penurunan harga yang tidak direkodkan, pemulangan, kelulusan menunggu barang dagangan, barang dalam perjalanan dan barang yang tidak terjual. Ini menjadikan kaedah inventori runcit tidak boleh dipercayai untuk banyak organisasi.