Cara Menggunakan Interlocking di Illustrator

Menggabungkan teks dalam projek Adobe Illustrator membolehkan anda menarik perhatian pada bahagian tertentu dari projek atau dapat berfungsi sebagai elemen reka bentuk. Gunakan huruf berlainan warna dan corak saling berkait untuk menghasilkan kesan yang unik. Untuk membuat teks yang saling berkait, anda mesti membuat objek dari huruf yang membentuk teks terlebih dahulu.

1

Lancarkan Adobe Illustrator dan buat dokumen baru.

2

Pilih alat "Jenis" dari kotak alat di sebelah kiri tetingkap Illustrator dan kemudian taipkan beberapa teks di kawasan kerja anda.

3

Pilih alat "Pemilihan" dari kotak alat di sebelah kiri tetingkap Illustrator dan kemudian klik kotak teks untuk memilihnya. Buka menu "Jenis" di bahagian atas tetingkap dan kemudian pilih "Buat Garis Besar" untuk membuat garis besar.

4

Pilih teks yang digariskan menggunakan Selection Tool, buka menu "Objek" di bahagian atas tetingkap dan kemudian pilih "Ungroup" untuk mengubah setiap huruf yang digariskan menjadi objek.

5

Gunakan Alat Pemilihan untuk memilih huruf dan kemudian pilih alat Warna dari kotak alat di sebelah kanan tetingkap Illustrator. Klik kiri warna untuk menerapkannya pada huruf yang dipilih. Tukar warna setiap huruf, jika anda mahu.

6

Susun huruf dengan cara yang anda mahukan untuk saling menggunakan alat Pemilihan.

7

Pilih semua huruf menggunakan alat Pemilihan. Buka menu "Window" di bahagian atas tetingkap dan kemudian klik "Pathfinder" untuk melihat alat Pathfinder. Klik "Bahagikan" di alat Pathfinder untuk memecah huruf menjadi kepingan yang lebih kecil. Anda kini boleh memilih bahagian yang bertindih dan bukannya keseluruhan huruf.

8

Pilih alat "Pemilihan Langsung" dari kotak alat di sebelah kiri tetingkap Illustrator dan gunakannya untuk memilih bahagian huruf yang ingin anda tumpang tindih. Pilih alat "Eyedropper" dari kotak alat di sebelah kiri tetingkap Illustrator dan kemudian klik huruf yang ingin anda tumpang tindih untuk menerapkan warnanya pada pilihan.

9

Ulangi proses sehingga semua huruf saling berkait.

10

Pilih semua huruf menggunakan alat Seleksi, kemudian pergi ke alat Pathfinder dan klik "Gabungkan" untuk menggabungkan semua huruf menjadi satu objek.