Kelemahan Sistem Inventori Berterusan

Sistem inventori berterusan, juga dikenal sebagai sistem inventori berterusan, digunakan dalam perniagaan yang ingin mengemas kini catatan perakaunan mereka secara automatik setelah setiap transaksi. Ini berbeza dengan sistem inventori berkala, di mana perniagaan memilih untuk mengemas kini rekod inventori mereka secara manual pada selang waktu tertentu. Sebelum memutuskan untuk melaksanakan sistem inventori berterusan, perniagaan harus terlebih dahulu mempertimbangkan keburukannya.

Kos Pelaksanaan yang tinggi

Tidak seperti sistem inventori berkala, sistem inventori berterusan tidak dapat dikendalikan secara manual. Oleh itu, untuk menggunakan sistem inventori berterusan, perniagaan mesti terlebih dahulu memasang peralatan dan perisian khusus. Ini biasanya menghasilkan kos pelaksanaan yang jauh lebih tinggi, terutama di perniagaan besar dengan pelbagai lokasi. Walaupun peralatan dan pengaturcaraan yang diperlukan dipasang, penyelenggaraan dan peningkatan berkala tetap diperlukan secara berterusan, yang akan membebankan perniagaan lebih banyak lagi.

Inventori yang Direkod Mungkin Tidak Mencantumkan Inventori Sebenar

Dalam sistem inventori berterusan, transaksi direkodkan sebaik sahaja ia berlaku. Sebahagian besarnya, ini adalah perkara yang baik. Walau bagaimanapun, ia juga boleh menjadi keburukan kerana inventori yang direkodkan mungkin tidak menggambarkan inventori yang sebenarnya dari masa ke masa. Ini terutama disebabkan oleh fakta bahawa jumlah inventori fizikal tidak digunakan dalam sistem inventori berterusan. Oleh itu, setiap kali kesalahan dimasukkan ke dalam sistem, barang dicuri, atau barang dagangan tidak dipindai dengan betul, angka yang direkam tidak akan sesuai dengan inventori yang sebenarnya.

Kerumitan yang Lebih Besar

Kelemahan lain dari menggunakan sistem inventori berterusan adalah bahawa ia memerlukan perniagaan untuk menawarkan latihan tambahan kepada setiap pekerjanya kerana kerumitan sistem. Sebagai contoh, pekerja perlu dilatih bagaimana menggunakan program perisian khusus syarikat dan juga dilatih untuk menggunakan peralatan khas, seperti pengimbas. Dengan lebih banyak orang memasukkan transaksi ke dalam sistem, syarikat ini menanggung risiko kesalahan yang lebih besar disebabkan oleh kesalahan manusia.

Lebih Memakan Masa

Semasa menggunakan sistem inventori berkala, perniagaan memperuntukkan masa tertentu ketika inventori direkodkan. Bergantung pada perniagaan, inventori dapat dilakukan setiap minggu, bulanan atau bahkan setiap tahun. Ini menjadikan sistem inventori berkala lebih sedikit memakan masa daripada sistem inventori berterusan. Dengan sistem yang berterusan, setiap transaksi mesti direkodkan dengan segera, juruaudit mesti menyemak urus niaga untuk memastikannya betul dan inventori fizikal masih harus diselesaikan untuk membuat rujukan silang dan mencari perbezaan dalam angka.