Prosedur Ujian Pekerja di Tempat Kerja

Perniagaan menjalankan ujian saringan semasa proses pengambilan pekerja untuk menentukan calon terbaik untuk pekerjaan. Ujian boleh bersifat fizikal, dapat mengukur kestabilan mental pekerja, atau mengukur pengetahuan industri calon pekerja yang berpotensi. Ujian harus menjadi langkah tambahan dalam proses pengambilan pekerja, dan bukan satu-satunya faktor yang digunakan untuk membuat keputusan pengambilan pekerja.

Ujian Personaliti

Syarikat menjalankan ujian keperibadian untuk bakal pekerja sebagai langkah keselamatan. Ujian ini mengukur tahap kepercayaan dan kestabilan mental bakal pekerja. Soalan ujian terdiri daripada senario jenis "apa yang akan anda lakukan", mulai dari berurusan dengan pengurus yang mengganggu hingga merasa terlalu banyak bekerja di tempat kerja.

Keupayaan Fizikal

Pekerjaan yang memerlukan latihan fizikal mungkin memerlukan pekerja berpotensi untuk lulus ujian kemampuan fizikal sebagai sebahagian daripada proses penyaringan. Ujian ini dapat menumpukan pada daya tahan fizikal, kemampuan untuk menyelesaikan tugas berulang, atau kemampuan untuk mengangkat sejumlah berat secara berkala.

Ujian Amalan

Untuk menentukan seberapa cepat pekerja berpotensi mempelajari pekerjaan, majikan boleh menjalankan ujian praktik. Ujian ini boleh terdiri daripada situasi pekerjaan yang disimulasikan, pengiktirafan terminologi dan pengetahuan industri. Sekiranya pekerja mesti menyelesaikan latihan, lulus ujian praktik boleh menjadi syarat pekerjaan tetap.

Ujian Kognitif

Ujian kognitif digunakan untuk mengukur penaakulan, kepantasan dan ketepatan kemahiran, pengetahuan fungsi pekerjaan, ingatan, pemahaman membaca dan kemahiran aritmetik. Ujian menaip, ujian perisian komputer, dan ujian kemahiran pejabat atau industri lain termasuk dalam kategori ini.

Ujian Fizikal dan Bahan

Berbeza dengan ujian kemampuan fizikal, ujian fizikal dan bahan diperlukan untuk memastikan seseorang pekerja cukup sihat untuk melaksanakan fungsi pekerjaan. Ujian bahan memeriksa sama ada bakal pekerja menggunakan atau telah menggunakan bahan terkawal atau haram.

Pertimbangan

Semasa melaksanakan program ujian, perniagaan mesti memastikan ujian itu adil untuk semua orang. Akta Hak Sivil 1964, Akta Diskriminasi Umur dalam Pekerjaan 1967 dan Akta Orang Kurang Upaya Amerika pada tahun 1990 melarang majikan melakukan ujian yang akan dianggap diskriminasi antara kaum, jantina atau fizikal. Sebagai contoh, meminta pemohon berkerusi roda untuk membuktikan kemampuannya untuk berdiri selama beberapa waktu untuk pekerjaan meja adalah tidak sah melainkan jika berdiri untuk jangka waktu tertentu adalah syarat pekerjaan.