Bagaimana Pengurus Sumber Manusia Mempunyai Talian, Kakitangan & Kuasa Tersirat?

Kedua-dua fungsi dan kuasa pejabat pengurus sumber manusia telah berkembang apabila perniagaan kecil terus menggunakan kaedah sumber manusia sebagai komponen strategi perniagaan mereka secara keseluruhan. Pengarah personel atau eksekutif yang bertanggungjawab terhadap syarikat sering menghadiri mesyuarat pengurusan pentadbiran di mana syarikat menetapkan strategi dan prosedurnya. Di dalam syarikat itu, para pengarah sumber manusia memegang kuasa atas kedua-dua jabatan penghasilan dan penghasilan, serta mempunyai pelbagai pihak yang tersirat.

Penguasa Talian

Otoritas garis bergerak dari atas ke bawah melalui rantai arahan. Otoritas lini memberi pengurus atau eksekutif tahap kekuatan yang pasti mengenai pelaksanaan tugas perniagaan tertentu. Pengurus sumber manusia mempunyai kewibawaan berdasarkan kuasa mereka terhadap jabatan HR. Mereka berunding dengan pekerja sumber manusia mengenai pengambilan keputusan dan menentukan dasar untuk memperoleh bakat baru, membuat pakej faedah dan membuat prosedur penamatan.

Kuasa Kakitangan

Kuasa kakitangan memberi kuasa kepada beberapa pengurus untuk memberikan nasihat atau cadangan kepada pengurus tersebut yang mempunyai otoritas lini, yang merangkumi hak untuk mengemukakan idea baru dalam usaha untuk membuat penambahbaikan dalam operasi lini. Walaupun pengurus yang mempunyai kakitangan tidak mempunyai kuasa langsung yang sama terhadap pekerja bawahan dengan yang mempunyai kuasa lini, mereka dapat memberikan cadangan yang berguna. Pengurus sumber manusia mempunyai kuasa kakitangan di hampir setiap jabatan, kerana mereka memberikan nasihat dan cadangan mengenai tahap pengambilan pekerja, anggaran dan kelayakan untuk pekerja baru.

Kuasa Tersirat

Kewibawaan yang tersirat berkaitan dengan kuasa tidak rasmi yang diberikan oleh pemilik perniagaan kecil kepada individu tanpa mendapat hakmilik rasmi atau slot yang ditentukan dalam carta organisasi. Oleh kerana pengurus sumber manusia mempunyai peranan penting dalam merekrut bakat baru, menetapkan dasar promosi dan menilai pakej faedah untuk seluruh syarikat, mereka sering memiliki sejumlah besar kuasa tersirat. Pengurus sumber manusia juga biasanya mempunyai kewenangan tersirat untuk bertindak demi kepentingan terbaik syarikat dalam hampir semua masalah personel, tanpa perlu menjalankan setiap keputusan oleh pemiliknya.

Peraturan Tenaga Kerja

Sebahagian besar kuasa tersirat pengurus sumber manusia berasal dari peranan mereka dalam menilai dan mengkaji undang-undang buruh. Pengurus ini menasihati pengurus jabatan mengenai peraturan pekerjaan negeri dan persekutuan, seperti yang melibatkan keselamatan pekerja dan diskriminasi pekerja. Sekiranya satu pengurus jabatan tidak mematuhi peraturan ini, seluruh syarikat akan menghadapi masalah undang-undang yang teruk, termasuk denda, penggantungan lesen perniagaan dan tuntutan undang-undang dari pekerja. Pengurus sumber manusia menggunakan kuasa mereka untuk mendidik pengurus dan meminimumkan kemungkinan kejadian tersebut.