Rancangan Pemasaran untuk Perniagaan Kecil Baru

Rancangan pemasaran adalah elemen perancangan penting untuk perniagaan kecil baru. Rancangan pemasaran menerangkan produk dan perkhidmatan perniagaan, mengenal pasti pelanggan dan membuat strategi untuk memasarkan perniagaan. Rancangan pemasaran pada umumnya meliputi perniagaan satu tahun pada satu masa, walaupun merupakan dokumen yang selalu berubah yang berubah seiring dengan keadaan industri. Untuk menulis rancangan pemasaran untuk perniagaan baru, penulis harus terlebih dahulu memiliki pemahaman mendalam tentang perniagaan dan juga anggaran perniagaan.

Kenalpasti Situasi Pasar

Situasi pasaran untuk perniagaan merangkumi analisis industri secara keseluruhan. Untuk menulis rancangan pemasaran yang berkesan, perniagaan mesti dapat mengenal pasti pesaingnya. Perniagaan harus dapat menunjukkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari setiap pesaing utama. Mengenal pasti ini akan membantu perniagaan mengenali kelebihan daya saingnya sendiri. Ini adalah kawasan di mana ia lebih kuat atau lebih mampu melayani pasaran daripada persaingan. Inilah yang akan membezakannya di pasaran.

Kenal pasti Pasaran Sasaran

Elemen penting dari rancangan pemasaran adalah mengenal pasti sasaran pasaran perniagaan. Banyak perniagaan membuat kesalahan mengenal pasti pasaran yang terlalu luas, seperti semua penduduk dalam radius 100 batu. Pasaran sasaran mesti dipecah; rancangan pemasaran harus mengenal pasti bakal pelanggan berdasarkan parameter tertentu. Sebagai contoh, jika perniagaan itu memasarkan perisian bahasa asing, pasaran sasaran utama mungkin adalah lelaki dan wanita berpendidikan perguruan berusia 25 hingga 54 tahun yang diwajibkan melakukan perjalanan ke luar negara untuk perniagaan atau melakukan perjalanan ke luar negara untuk keseronokan secara berkala.

Kenalpasti Empat P Pemasaran

Keempat pemasaran adalah produk, tempat, harga dan promosi. Produk adalah perniagaan yang dijual dan mungkin merupakan produk atau perkhidmatan yang nyata. Tempat tersebut menerangkan bagaimana produk akan diedarkan kepada pelanggan. Contohnya ialah menjual ke butik runcit melalui jurujual langsung dan penjual barang. Harga produk berdasarkan pada atribut produk, dan apa yang diperlukan untuk mendapatkan keuntungan serta apa yang akan ditanggung oleh pasaran. Ini sebahagian besarnya berdasarkan harga produk serupa di pasaran. Sekiranya harga syarikat anda akan berbeza dari produk serupa, perniagaan harus bersedia untuk membezakan mengapa dalam promosi produk. Promosi adalah bagaimana produk dan perkhidmatan akan dipromosikan ke pasar sasaran. Ini boleh merangkumi gabungan publisiti,pengiklanan tradisional dan kaedah yang lebih baru seperti media sosial.

Buat Strategi Pemasaran

Pada bagian berikutnya dari rencana pemasaran, strategi bagaimana mempromosikan produk dan perkhidmatan perniagaan akan dijelaskan. Ia akan menentukan dengan tepat bagaimana produk akan dipasarkan. Daripada hanya mengenal pasti pengiklanan majalah, bahagian rencana ini akan menyatakan nama majalah, maklumat demografi, harga, masalah ketika iklan akan muncul dan tiruan iklan. Strategi pemasaran harus cukup terperinci untuk dapat diserahkan kepada agensi dan dilaksanakan tanpa input lebih lanjut jika perlu. Walaupun perniagaan jarang beroperasi dengan cara ini, inilah strategi yang spesifik.

Rangka Belanjawan dan Garis Masa Pemasaran

Bahagian terakhir rancangan pemasaran harus memberikan gambaran keseluruhan anggaran pemasaran. Ini termasuk perbelanjaan langsung atau tidak langsung yang akan dibebankan ke bahagian pemasaran. Bahagian rancangan ini juga harus merangkumi kaedah pengukuran dan garis masa. Sebagai contoh, ia mungkin menyatakan bahawa dalam 30 hari dari iklan majalah, syarikat harus menjual sejumlah produk melalui saluran tertentu. Bahagian ini juga boleh merangkumi kalendar mingguan atau bulanan yang menunjukkan promosi yang akan dilaksanakan oleh perniagaan.