Standard untuk Komputer Akses Awam di Perpustakaan

Perpustakaan awam secara tradisional menawarkan akses ke bahan-bahan yang tidak dimiliki oleh warganegara. Bahan-bahan ini mungkin merangkumi berkala, karya rujukan serta rakaman suara dan video. Hari ini banyak perpustakaan awam menawarkan akses ke komputer dengan perisian produktiviti dan sambungan Internet. Komputer ini terpisah dari terminal katalog dalam talian perpustakaan. Organisasi seperti The American Library Association telah membuat standard dan tanda aras untuk penggunaan dan penggunaan komputer ini. Piawaian ini adalah garis panduan yang boleh digunakan masyarakat untuk mengembangkan dasar dan piawaian mereka sendiri untuk menjadikan akses ini berpatutan untuk setiap perpustakaan dan setimpal untuk pelanggan mereka.

Latihan dan Penggunaan Teknologi Penaung

Sebilangan besar perpustakaan awam menawarkan beberapa jenis latihan pelindung dalam bentuk kelas dan bantuan individu dari pustakawan. Latihan dan latihan ini di komputer perpustakaan dan perisian produktiviti seperti Microsoft Office menyediakan pelanggan dengan kemahiran komputer yang meningkatkan prospek pekerjaan pelanggan. Pelanggan kemudian boleh menggunakan perisian ini untuk mengemas kini resume, menulis kertas sekolah dan membuat bahan iklan sederhana. Perpustakaan akan menetapkan jadual penggunaan komputer oleh pelanggan berdasarkan trafik dan permintaan perpustakaan. Pelanggan menjadualkan temu janji berdasarkan jadual ini. Walaupun pada masa lalu lintas yang perlahan, banyak perpustakaan membenarkan penggunaan komputer drop-in.

Memperolehi dan Menggunakan Teknologi

Anggaran perpustakaan menentukan berapa banyak komputer akses awam yang mampu dimiliki, perisian apa yang hendak dibeli dan berapa banyak lesen perisian yang diperlukan. Dalam sistem cabang perpustakaan, cabang perpustakaan mungkin berbeza-beza dalam profil demografi dan jumlah pelanggan yang dilayani. Komputer dan perisian diedarkan di antara cawangan dan diperuntukkan mengikut keperluan setiap cawangan. Ukuran kawasan awam perpustakaan adalah faktor lain dalam pemilihan komputer dan perabot stesen kerja. Menurut "Peluang untuk Semua: Bagaimana Kebijakan dan Praktik Perpustakaan Mempengaruhi Akses Internet Awam," rata-rata perpustakaan kini mempunyai 7.8 stesen kerja komputer.

Akses internet

Akses internet juga berdasarkan demografi pelanggan dan penyedia perkhidmatan Internet yang ada. Di beberapa kawasan pinggir bandar dan luar bandar, perpustakaan awam mungkin menyediakan satu-satunya akses Internet percuma untuk komuniti. Di antara keputusan belanjawan lain, perpustakaan mesti menentukan berapa banyak kakitangan yang diperlukan untuk melatih dan memantau pengguna Internet. Perpustakaan diharuskan oleh Patriot Act dan peraturan tempatan untuk mengawasi pelanggan mereka untuk mencegah penggunaan komputer perpustakaan sehingga membahayakan keselamatan negara. Perpustakaan mesti mengimbangkan amalan pemantauan ini dan hak privasi pelindung mereka. Pada tahun 2003 Mahkamah Agung Amerika Syarikat membuat keputusan untuk menghendaki semua perpustakaan awam yang menerima dana persekutuan untuk memasang penapis pada semua komputer. Penapis ini menghalang akses ke laman web yang dianggap pornografi atau merosakkan kanak-kanak.

Keselamatan Perkakasan dan Perisian

Perpustakaan selalu mengalami beberapa kecurian dan vandalisme tetapi masalahnya menjadi semakin teruk dengan kemasukan komputer. Sebilangan besar perpustakaan memasang kabel untuk melindungi mesin daripada dicuri, tetapi kerosakan pada perkakasan masih memerlukan penggantian berterusan. Hanya sedikit perpustakaan yang mampu membeli mesin baru setiap kali rosak sehingga waktu berhenti stesen kerja menjadi perhatian berterusan.

Melindungi perisian adalah masalah lain di stesen kerja perpustakaan awam. Perpustakaan memasang produk perisian untuk mencegah serangan sengaja dan tidak sengaja daripada virus dan perisian lain yang merosakkan. Salah satu tugas setiap staf perpustakaan adalah mengemas kini perisian perlindungan virus secara berkala. Walaupun kebanyakan pustakawan bukan pakar IT, biasanya satu atau dua kakitangan mempunyai beberapa latihan dan pengalaman dalam menangani masalah ini.