Bagaimana Latihan Organisasi Mempengaruhi Prestasi Pekerja?

Walaupun dalam perniagaan kecil, ketika anda melabur dalam latihan untuk pekerja dan pengurus perniagaan anda, perniagaan ini dapat mempengaruhi prestasi pekerja secara positif atau negatif. Sama ada latihan organisasi positif atau negatif terhadap prestasi pekerja bergantung pada pelaksanaan dan pendekatan latihan.

Tujuan

Tujuan utama latihan organisasi adalah untuk memberikan kemahiran yang diperlukan oleh pekerja untuk menjadikan perniagaan anda lebih baik secara keseluruhan. Pada hakikatnya, pekerja terlatih dapat membantu mencapai produk dan perkhidmatan berkualiti tinggi dalam jangka masa yang lebih pendek. Pekerja yang berkemahiran tinggi dapat memberikan pengalaman perkhidmatan pelanggan yang lebih baik dan melibatkan lebih banyak pelanggan untuk jangka masa yang lebih lama.

Kebaikan

Apabila anda melaburkan wang untuk melatih pekerja anda, pekerja merasa layak. Dengan rasa nilai yang lebih tinggi, pekerja sering merasa lebih setia kepada perniagaan anda. Apabila pekerja merasa lebih setia, mereka lebih rela bekerja lebih keras dan lebih lama untuk menjayakan perniagaan. Latihan juga dapat memberikan perasaan pemberdayaan kepada pekerja. Dengan pemberdayaan muncul kesediaan untuk melakukan apa sahaja yang harus mereka lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Secara keseluruhan, pekerja terlatih cenderung memberi manfaat kepada kerjaya mereka sendiri dan syarikat tempat mereka bekerja.

Kekurangan

Latihan juga boleh mendatangkan keburukan. Kelemahan utama adalah keluk pembelajaran yang mungkin dialami pekerja semasa latihan, atau kerana pengenalan sistem atau teknologi baru. Sebagai contoh, jika anda menerapkan sistem perisian baru yang harus digunakan oleh pekerja untuk menyelesaikan tugas pekerjaan mereka setiap hari, waktu yang diperlukan bagi pekerja untuk mempelajari sistem baru dapat menyebabkan penurunan pengeluaran perniagaan. Sebilangan pekerja tahan terhadap perubahan dan oleh itu mungkin mengembangkan sikap negatif terhadap penggunaan proses baru, yang juga membuat mereka tahan terhadap latihan yang terlibat.

Tempoh masa

Fokus pada latihan untuk perniagaan kecil atau organisasi ukuran lain umumnya paling bermanfaat apabila ia sedang dijalankan. Sama ada anda mengadakan bengkel atau kursus formal kepada pekerja atau menawarkan peluang latihan harian secara langsung, anda boleh meningkatkan tahap kemahiran dan produk kerja pekerja anda dengan melaksanakan usaha latihan yang berterusan. Ini membantu individu pekerja untuk meningkatkan produktiviti dan memajukan kerjaya peribadi mereka sambil menyumbang untuk meningkatkan garis bawah pada masa yang sama.

Jenis-Jenis

Bagaimana latihan yang diberikan juga dapat mempengaruhi bagaimana reaksi pekerja atau menggunakan latihan tersebut. Latihan dalam talian, latihan langsung atau kelas latihan formal atau kursus adalah pilihan untuk melatih pekerja. Oleh kerana setiap pekerja belajar dengan kadar yang berbeza, dan dengan cara yang berbeza, biasanya lebih baik untuk menawarkan format yang berbeza untuk latihan, jadi pekerja dapat memilih format yang memungkinkan mereka belajar paling banyak. Sekiranya pekerja merasakan halangan untuk belajar, maka mereka mungkin tidak berkomitmen untuk belajar sama sekali, yang dapat mengalahkan tujuan latihan sama sekali.