Kepentingan Pengurusan Modal Kerja dalam Mengelakkan Kemuflisan

Menguruskan aset dan liabiliti adalah salah satu pekerjaan terpenting bagi pengurus perniagaan dan akauntan. Perniagaan kecil khususnya harus mencapai keseimbangan yang sempurna antara keduanya untuk berjaya meneruskan operasi, kerana mereka kekurangan modal untuk menyerap kerugian besar. Pengurusan modal kerja yang betul terbukti mustahak untuk mengelakkan kemuflisan dengan menolong perniagaan mengimbangkan keperluan dengan kewajiban. Huraian lengkap mengenai hubungan antara modal kerja dan muflis memerlukan penjelasan mengenai terminologi yang berkaitan.

Modal kerja

Dua definisi asas wujud untuk modal kerja. Yang lebih teknikal dari kedua menerangkan modal kerja sebagai perbezaan antara semua aset jangka pendek dan liabiliti jangka pendek. Aset dalam perniagaan merujuk kepada nilai yang dimiliki syarikat. Liabiliti adalah hutang tertunggak, seperti pinjaman dan kredit. Definisi yang lebih sederhana menggambarkan modal kerja sebagai wang tunai yang tersedia untuk operasi sehari-hari sebagai perniagaan. Wang tunai operasi harian berasal dari aset seperti penjualan barang dagangan, dan tidak termasuk wang yang digunakan untuk membayar liabiliti; oleh itu, kedua-dua definisi pada dasarnya sama.

Pengurusan Modal Kerja

Pengurusan modal kerja memerlukan proses penyeimbangan keperluan aset jangka pendek dan liabiliti jangka pendek. Aspek pengurusan modal kerja merangkumi pinjaman jangka pendek, barang dagangan yang dibeli secara kredit, barang dan perkhidmatan yang diberikan secara kredit dan barang dagangan, barang dan perkhidmatan yang dibayar semasa penghantaran. Menguruskan modal kerja pada dasarnya merangkumi menguruskan aliran tunai perniagaan secara harian, mingguan dan bulanan sedemikian rupa sehingga memenuhi semua hutang sambil menyimpan modal yang cukup untuk meneruskan operasi dan menjana keuntungan.

Pengurusan dan Kemuflisan

Perniagaan menghadapi kemuflisan apabila sumber modal yang tidak mencukupi menghalangnya membayar hutang. Pengurusan modal kerja yang berjaya membolehkan perniagaan membayar semua hutang ketika mereka matang, atau jatuh tempo, sambil meneruskan operasi perniagaan yang menguntungkan. Sekurang-kurangnya, pengurusan modal kerja yang berjaya membolehkan perniagaan mencapai tahap impak. Oleh itu, pengurusan modal kerja bertanggungjawab secara langsung untuk mengelakkan kemuflisan. Pengurusan modal kerja yang tidak berjaya boleh menyebabkan kebangkrutan secara langsung dengan menghalang perniagaan daripada melunaskan liabiliti atau dengan menghalang penjanaan modal baru untuk membayar hutang masa depan.

Meningkatkan Modal Kerja dan Pengurusan

Terdapat beberapa kaedah untuk meningkatkan modal kerja dan pengurusan modal kerja. Kaedah meningkatkan pengurusan modal kerja bermula dengan tugas-tugas sederhana seperti memantau perbelanjaan dan hutang yang akan datang setiap hari, mingguan dan bulanan dan merancang terlebih dahulu bagaimana mengimbangkan kedua-duanya. Menurunkan kos pengeluaran sambil mengekalkan pendapatan penjualan meningkatkan keuntungan, sehingga memberikan lebih banyak wang tunai untuk pengurusan modal kerja. Masalah pengurusan modal kerja jangka pendek dapat diselesaikan dengan menukar hutang jangka pendek untuk hutang jangka panjang dan memasukkan wang yang diperuntukkan untuk hutang jangka pendek ke dalam penjanaan keuntungan untuk melunaskan hutang jangka panjang.