Kesan Latihan Terhadap Prestasi Pekerja

Syarikat dapat memperoleh ganjaran memberikan latihan untuk pekerjanya kerana pekerja yang terlatih membantu meningkatkan produktiviti dan keuntungan. Melabur dalam latihan pekerja harus meningkatkan kadar pengekalan pekerja, kepuasan pelanggan dan kreativiti untuk idea produk baru. Latihan yang berkesan menjimatkan tenaga kerja dengan mengurangkan masa yang dihabiskan untuk menyelesaikan masalah dan menjimatkan wang dalam jangka masa panjang dengan menghasilkan tenaga kerja yang lebih baik.

Menjimatkan Masa dan Kos

Pelaburan dalam latihan dapat meningkatkan kedudukan kewangan syarikat. Prestasi yang buruk sering berlaku apabila pekerja tidak tahu dengan tepat apa yang harus mereka lakukan, bagaimana melakukan pekerjaan mereka atau mengapa mereka perlu bekerja dengan cara tertentu. Latihan dapat membantu menyelesaikan masalah prestasi ini dengan menjelaskan perincian pekerjaan.

Ini harus mengurangkan pertindihan usaha di tempat kerja, masa yang dihabiskan untuk membetulkan kesilapan dan penyelesaian masalah yang diperlukan untuk membetulkan persembahan buruk. Peningkatan prestasi dari latihan pekerja dapat mengurangkan pergantian kakitangan, kos penyelenggaraan yang lebih rendah dengan mengurangkan kerosakan peralatan dan mengakibatkan lebih sedikit aduan pelanggan. Prestasi yang lebih baik daripada pekerja biasanya kurang memerlukan pengawasan dan membawa peningkatan output pekerja.

Kepuasan Pekerja dan Harga Diri

Kepuasan kerja secara amnya meningkat dan harga diri bertambah baik apabila pekerja lebih memahami cara kerja syarikat. Latihan juga dapat meningkatkan semangat kerja dan kesetiaan kepada syarikat. Pekerja yang percaya bahawa syarikat mereka menawarkan peluang latihan yang sangat baik pada amnya cenderung meninggalkan syarikat mereka dalam masa satu tahun latihan daripada pekerja yang mempunyai peluang latihan yang buruk.

Harapan dan Keperluan

Latihan juga memainkan peranan penting dalam komitmen pekerja. Program latihan mesti memenuhi harapan dan keperluan pekerja. Syarikat cenderung mengekalkan pekerja yang menganggap latihan mereka relevan dengan pekerjaan mereka dan seterusnya mempunyai komitmen positif terhadap syarikat mereka. Program latihan yang berjaya terdiri daripada pengurusan yang memberikan maklumat dan komunikasi yang tepat kepada para pekerja mengenai latihan tersebut serta program yang memastikan bahawa latihan itu relevan dengan pekerjaan mereka.

Latihan boleh dilakukan secara dalaman oleh pekerja semasa, atau dengan mengupah syarikat atau perunding luar. Tentukan apa yang anda mahu pekerja anda pelajari melalui latihan. Kemudian lihat apakah seseorang dalam organisasi anda mempunyai kemahiran tersebut dan dapat, dan mempunyai masa, untuk melakukan latihan.

Kos Perolehan Pekerja

Menjaga pekerja yang terlatih memberi hasil yang besar kepada syarikat kerana kos perolehan pekerja boleh tinggi. Kos merangkumi kos pemisahan, seperti temu ramah keluar, fungsi pentadbiran yang berkaitan dengan pemberhentian, pembayaran pesangon dan pampasan pengangguran. Kos penggantian terdiri daripada menarik pemohon, temu duga masuk, ujian, perbelanjaan perjalanan dan bergerak, perbelanjaan pentadbiran pra-pekerjaan, peperiksaan perubatan dan membekalkan maklumat pekerjaan.

Kajian menunjukkan bahawa kos penggantian pekerja meningkat dengan tahap pekerja. Sebagai contoh, kos untuk menggantikan pengurus pertengahan adalah 20 peratus daripada gaji $ 40,000, atau $ 8,000. Walau bagaimanapun, kos untuk menggantikan seorang eksekutif tertinggi boleh mencapai 213 peratus gaji. Jadi seorang eksekutif yang memperoleh $ 100,000 boleh menelan kos sebanyak $ 213,000 untuk diganti.

Faktor Latihan Pekerja

Banyak faktor yang menentukan sama ada program latihan akan berkesan untuk syarikat yang kehilangan pekerja, bergantung kepada berapa pekerja yang akan keluar. Sebagai contoh, menggunakan pekerja sementara untuk mengisi bekas pekerja kadang-kadang mungkin menjimatkan kos. Pengurusan dapat menentukan sama ada program latihan akan berjaya dengan melihat peningkatan beban kerja bagi pekerja yang disebabkan oleh kekosongan jawatan, tekanan dan ketegangan dari perolehan, penurunan semangat pekerja dan penurunan produktiviti yang disebabkan oleh kehilangan pekerja yang tinggi.