Kaedah Meningkatkan Kompetensi

Tenaga kerja yang berpengetahuan, berkemahiran dan terlatih sangat penting untuk kejayaan syarikat. Meningkatkan kecekapan membolehkan organisasi kekal menyesuaikan diri dan berdaya saing, akhirnya menyumbang kepada peningkatan produktiviti dan pendapatan yang lebih besar. Ini dapat dicapai dengan mudah dengan sedikit atau tanpa perbelanjaan, selain masa dan perhatian tambahan. Memandangkan faedahnya jauh melebihi kos, meningkatkan kecekapan pekerja adalah peluang yang harus diterima oleh setiap majikan.

Kejurulatihan

Cara mudah dan murah untuk meningkatkan kecekapan pekerja adalah melalui sesi bimbingan biasa. Walaupun bimbingan tidak semestinya mengajar kemahiran baru, ia memberikan maklum balas dan bantuan yang membina untuk meningkatkan kemahiran semasa. Ini membolehkan pekerja menunjukkan prestasi yang terbaik, membuka pintu untuk lebih banyak peluang belajar setelah mereka mempunyai asas yang kukuh.

Latihan Sukarela

Untuk meningkatkan kecekapan, pekerja memerlukan sumber dan motivasi. Sumber boleh datang dalam pelbagai bentuk, seperti seminar pembelajaran, program e-pembelajaran, manual, buku atau artikel - untuk menyebutkan beberapa; namun, perlu ada faedah yang nyata. Sebagai contoh, jelaskan bahawa pekerja yang memanfaatkan latihan kompetensi mempunyai peluang yang lebih besar untuk maju melalui kenaikan pangkat atau kenaikan gaji. Bonus berdasarkan prestasi juga merupakan kaedah yang berkesan untuk mendorong pekerja membina kemahiran mereka.

Bayangan Kerja

Walaupun bayangan kerja adalah amalan biasa untuk pengambilan pekerja baru, ia juga sama berkesannya untuk pekerja veteran yang ingin maju. Kuncinya di sini adalah untuk mengenal pasti pemain yang berprestasi tinggi dan meminta pekerja lain memerhatikannya apabila mungkin. Pada masa yang sama, mereka yang dibayangi mendapat peluang untuk melatih orang lain - kompetensi baru dalam dirinya sendiri. Pekerja juga dapat membayangi rakan sekerja yang menempati tahap yang lebih tinggi dalam organisasi, menunjukkan kepada pelatih apa yang mereka lakukan dan bagaimana akhirnya dapat maju ke posisi yang serupa.

Cabaran

Tanggungjawab yang meningkat baik untuk semangat dan meningkatkan kecekapan. Menambah elemen cabaran tambahan akan memberi pekerja sesuatu yang baru untuk dilakukan, memaksa mereka untuk mengasah kemahiran semasa mereka dan pada masa yang sama membina yang baru. Ini dapat dilakukan dengan banyak cara, tetapi beberapa contoh termasuk projek khas, pasukan terkemuka, mengadakan seminar dan melatih atau melatih pegawai baru.