Memahami Perakaunan Asas

Perakaunan adalah cara bagi syarikat untuk mengesan kedudukan kewangan syarikat dengan betul. Oleh kerana kerumitan yang wujud dalam perakaunan, kebanyakan syarikat akan mengupah akauntan untuk melaksanakan perakaunan syarikat. Mendapatkan pemahaman asas mengenai konsep perakaunan akan membantu pemilik atau pengurus perniagaan kecil membaca laporan kewangan syarikat mereka dan memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai operasi syarikat mereka.

Penyata Kewangan

Sebuah syarikat biasanya akan mengeluarkan penyata kewangan setiap suku tahun. Komponen utama penyata kewangan adalah penyata pendapatan, kunci kira-kira, penyata aliran tunai dan nota penyata kewangan. Penyata pendapatan menunjukkan pendapatan dan perbelanjaan yang dialami syarikat untuk tempoh tersebut. Neraca menunjukkan apa yang dimiliki syarikat, siapa yang memiliki syarikat dan apa yang syarikat itu berhutang kepada orang lain. Penyata aliran tunai adalah ringkasan dari perubahan tunai sepanjang tahun. Nota-nota penyata kewangan menjelaskan dan menerangkan perincian tambahan mengenai akaun pada penyata kewangan yang lain. Bahagian ini juga akan merangkumi maklumat berkaitan kaedah perakaunan yang digunakan syarikat sepanjang tahun.

Lejar Am

Buku besar adalah buku di mana semua transaksi syarikat direkodkan sebagai catatan jurnal. Buku besar kemudian boleh digunakan untuk membuat penyata kewangan dengan mengesan perubahan dalam akaun tertentu. Setelah syarikat menutup buku mereka untuk bulan itu, akauntan akan membuat akaun T di buku besar untuk setiap akaun yang digunakan. Ini membolehkan akauntan mempunyai gambaran visual mengenai akaun. Akaun T dinamakan begitu kerana ia berbentuk seperti T. Akauntan akan meletakkan nama akaun di bahagian atas akaun T. Bahagian kiri akaun T adalah sebarang debit yang dibuat ke akaun di lejar umum sementara sebelah kanan akan ada kredit yang dibuat.

Entri Jurnal

Entri jurnal adalah ringkasan transaksi. Catatan jurnal terdiri daripada debit dan kredit. Bergantung pada jenis akaun, debit atau kredit sama ada akan menambah atau mengurangkan wang dalam akaun. Penting untuk diingat bahawa setiap kali ada catatan jurnal, debit dalam entri mesti selalu sama dengan kredit dalam entri. Contohnya, jika syarikat membeli inventori seharga $ 500 secara tunai, syarikat akan memberi kredit "Inventori" sebanyak $ 500 dan mendebitkan "Tunai" sebanyak $ 500. Ini meningkatkan akaun inventori sebanyak $ 500 dan mengurangkan akaun tunai sebanyak $ 500.

Peraturan Perakaunan Asas

Salah satu peraturan perakaunan kewangan yang paling penting ialah aset sama dengan liabiliti ditambah ekuiti pemegang saham. Formula ini digunakan untuk kunci kira-kira, yang memaparkan aset, liabiliti, dan ekuiti pemegang saham. Aset adalah apa sahaja yang dimiliki syarikat yang akan memberikan faedah masa depan, seperti wang tunai, akaun belum terima dan harta tanah. Liabiliti adalah akaun yang menunjukkan hutang syarikat kepada orang lain, seperti nota hutang, hutang jangka panjang dan hutang jangka pendek. Ekuiti pemegang saham adalah jumlah wang yang diterima syarikat daripada pelaburnya sebagai cara untuk membiayai syarikat. Sebagai contoh, akauntan mengetahui syarikat mempunyai aset $ 800 dan $ 500 dalam ekuiti pemegang saham. Dia dapat mengira liabiliti syarikat dengan mengurangkan ekuiti pemegang saham dari aset. Oleh itu, syarikat akan mempunyai $ 300 liabiliti.

Panduan Perakaunan

Perakaunan diawasi oleh Lembaga Piawaian Perakaunan Kewangan (FASB). FASB menetapkan prinsipal perakaunan yang diterima umum (GAAP) melalui pernyataannya. Jenis pernyataan utama adalah Penyataan Piawaian Perakaunan Kewangan (PSAK). Pengucapan ini membawa bobot paling besar ketika membuat keputusan perakaunan. Terdapat sebutan lain yang menyoroti dan memperluas PSAK. Ini harus digunakan sebagai panduan lebih lanjut untuk piawaian perakaunan kewangan yang ditetapkan dalam PSAK.