Cara Mengira ROI Bahagian

Syarikat dan perniagaan lain membuat sejumlah pelaburan mulai dari biaya iklan hingga pembelian peralatan baru. Mengira pulangan pelaburan (ROI) membolehkan pemilik perniagaan menentukan dengan tepat berapa banyak keuntungan atau kerugian yang dialami syarikat sebagai hasil pelaburan tersebut. Sekiranya syarikat mengandungi beberapa bahagian, wang yang dianggarkan untuk setiap bahagian dapat dilihat sebagai pelaburan syarikat untuk tujuan mengira pulangan pelaburan.

Pulangan Pelaburan

Banyak perbelanjaan perniagaan dapat dilihat sebagai pelaburan ke masa depan perniagaan. Pembelian, perbelanjaan pemasaran dan pelaburan kewangan semuanya dilakukan dengan harapan mereka akan menghasilkan peningkatan pendapatan usaha. Mengira ROI untuk pelaburan perniagaan menunjukkan kepada pemilik perniagaan berapa banyak peningkatan yang dialami perniagaan sebagai hasil pelaburan tersebut. ROI faktor dalam kos pelaburan dan juga keuntungan keseluruhan untuk memastikan bahawa keuntungan yang diperoleh cukup untuk menampung jumlah pelaburan yang sebenarnya.

ROI bahagian

ROI bahagian memainkan peranan besar dalam menentukan sama ada pembahagian syarikat tertentu perlu dikembangkan atau bila perlu dikurangkan. Daripada menentukan sama ada pelaburan tunggal menghasilkan keuntungan, ROI bahagian menentukan sama ada bahagian itu sendiri membawa lebih banyak wang daripada kos untuk beroperasi. Mengira ROI bahagian adalah proses yang sedikit lebih kompleks daripada ROI standard kerana keperluan untuk menentukan kos bahagian dan bukannya menggunakan angka pelaburan seluruh syarikat. Setelah kos ini ditentukan, namun, pengiraan sebenarnya serupa dengan yang digunakan untuk menentukan pulangan pelaburan di seluruh syarikat.

Kos dan Keuntungan Bahagian

Neraca bahagian atau anggaran projek mesti diperiksa sebelum anda dapat menentukan kos bagi satu bahagian. Kos bahagian merangkumi kos pembelian inventori, kos pembuatan dan perbelanjaan lain yang dihasilkan oleh bahagian. Begitu juga, keuntungan pembahagian termasuk sebarang keuntungan yang dihasilkan oleh pembahagian dari penjualan barang-barang pembuatan, perkhidmatan yang diberikan atau sumber pendapatan lain. Sekiranya semua bahan dari bahagian tersebut digunakan oleh bahagian syarikat yang lain, nilai relatif bahan tersebut jika ia dijual terus ke syarikat lain digunakan sebagai ganti keuntungan bahagian.

Pengiraan Akhir

Setelah anda menentukan kos dan keuntungan untuk bahagian tersebut, anda boleh menggunakan dua angka ini untuk mengira ROI bahagian untuk wang yang dibelanjakan untuk bahagian tersebut. ROI bahagian dikira dengan mengurangkan kos operasi bahagian dari keuntungan bahagian, kemudian membahagikan jumlah tersebut dengan kos operasi. Jumlah perpuluhan yang dihasilkan harus dikalikan dengan 100 untuk menghasilkan peratusan ROI untuk pembahagian tersebut. Peratusan positif menunjukkan keuntungan bahagian, sementara peratusan negatif menunjukkan bahawa pembahagian kehilangan wang.