Analisis Pengurusan Organisasi & Amalan Kepemimpinan

Menganalisis amalan pengurusan dan kepemimpinan organisasi syarikat anda membantu anda menyelesaikan masalah dan memanfaatkan kekuatan. Untuk menyelesaikan tugas ini, anda boleh melakukan tinjauan, kumpulan fokus atau temu ramah peribadi. Ini akan membolehkan anda mengenal pasti kecekapan kepemimpinan mana yang penting untuk kejayaan anda yang berterusan. Anda juga dapat mengetahui bagaimana pasukan pengurusan anda meningkat dalam bidang ini, bagaimana kekuatan pengurus anda sejajar dengan matlamat syarikat dan di mana anda harus memfokuskan usaha pengembangan kepemimpinan anda.

Proses

Untuk memastikan syarikat anda berjaya, anda ingin mengenal pasti keupayaan utama yang menjadikan perniagaan anda unik. Dengan gabungan proses, alat, kemahiran dan tingkah laku ini, organisasi anda dapat mencapai matlamat strategiknya. Menganalisis amalan pengurusan dan kepemimpinan organisasi anda secara berkala dapat memastikan anda berada di landasan yang betul. Untuk melakukan ini, mulakan dengan menilai prestasi semasa.

Kecekapan

Kompetensi adalah bidang kemampuan peribadi yang membolehkan seseorang menyelesaikan tugas dengan berkesan. Pusat Kepemimpinan Kreatif, sebuah organisasi latihan, telah mengenal pasti tiga jenis kecekapan kepemimpinan: memimpin organisasi, memimpin orang lain dan memimpin diri sendiri. Mampu memimpin organisasi biasanya melibatkan menjadi pelajar yang cepat, mengurus perubahan dengan berkesan, membuat keputusan dengan cekap dan merancang secara strategik. Memimpin orang lain melibatkan membina hubungan kolaboratif, mengurus dengan kasih sayang dan kepekaan, menangani masalah, mengembangkan pekerja, memberi inspirasi komitmen, mendorong penyertaan dan menilai perbezaan. Memimpin diri termasuk menyeimbangkan kehidupan peribadi dan kehidupan kerja, pengurusan kerjaya, menyesuaikan diri dengan budaya baru, menjaga kesedaran diri dan mengambil inisiatif.

Pengumpulan Data

Untuk mengenal pasti amalan pengurusan dan kepemimpinan organisasi yang optimum, anda boleh membuat tinjauan dalam talian menggunakan alat percuma. Tinjauan ini membolehkan pengurus anda menilai betapa pentingnya kemahiran sekarang dan juga pada masa akan datang. Menganalisis hasil dari dua perspektif yang berbeza ini memberi anda gambaran kesediaan yang komprehensif. Ini juga membantu anda menentukan sama ada anda harus menghentikan beberapa amalan. Sebagai contoh, teknologi yang muncul memungkinkan untuk berkomunikasi dengan pekerja, pelanggan dan pembekal menggunakan e-mel dan media sosial. Ini mengurangkan keperluan komunikasi berasaskan kertas.

Mentafsirkan Hasil

Menganalisis kemahiran dan tingkah laku pengurus dapat membantu menghasilkan rancangan pembangunan. Tingkah laku adalah sebarang aktiviti tersembunyi atau terang-terangan yang dia selesaikan dalam pekerjaan yang dapat dilihat dan diukur. Sekiranya anda menentukan bahawa seseorang menghadapi kesukaran untuk membina pasukan, memilih dan memotivasi pekerja bawahan, menyesuaikan diri dengan perubahan, belajar dari kesilapan atau gagal memenuhi objektif, sudah waktunya untuk campur tangan. Membangunkan dan menyampaikan program latihan dapat membantu peserta meningkat dalam bidang-bidang ini sehingga mereka dapat menunjukkan prestasi yang lebih berkesan dalam pekerjaan. Anda mungkin juga harus mendorong orang untuk mencari peranan lain, merekrut dan mengambil pekerja lain atau melaksanakan program peningkatan proses baru untuk mengatasi kekurangan organisasi.