Perakaunan & Pelaporan Pembezaan

Perakaunan berbeza membantu pengurusan memilih tindakan terbaik apabila terdapat banyak pilihan. Ini sangat membantu perniagaan kecil yang perlu memantau anggaran kecil. Perakaunan berbeza membentangkan maklumat syarikat dengan cara yang dapat difahami oleh eksekutif bukan kewangan. Istilah utama yang perlu anda fahami adalah "pendapatan berbeza," "kos berbeza" dan "pendapatan operasi bersih berbeza."

Perakaunan Pembezaan

Perakaunan berbeza menunjukkan dua atau lebih kemungkinan bersama dengan ramalan pendapatan dan kos masing-masing. Ia membandingkan pendapatan dan kos kemungkinan antara satu sama lain, bukan dengan anggaran syarikat. Sebagai contoh, Choice A mempunyai ramalan pendapatan $ 60,000 dan kos $ 20,000 sementara Choice B mempunyai ramalan pendapatan $ 70,000 dan kos $ 25,000. Perakaunan berbeza membandingkan kedua-dua pilihan ini antara satu sama lain, menunjukkan anggaran pendapatan operasi bersih $ 40,000 untuk Pilihan A dan $ 45,000 untuk Pilihan B. Terdapat kelebihan operasi bersih $ 5,000 dengan memilih Pilihan B.

Hasil Pembezaan

Perbezaan pendapatan adalah perbezaan hasil antara pelbagai pilihan. Dengan menggunakan contoh sebelumnya, Pilihan A mempunyai pendapatan ramalan $ 60,000 sementara Pilihan B mempunyai $ 70,000. Perbezaan pendapatan adalah $ 10,000. Pendapatan adalah item yang berubah-ubah, kerana tidak termasuk pengurangan harga yang tidak dirancang atau barang yang tidak terjual.

Kos Pembezaan

Kos perbezaan sama ada tetap atau berubah. Kos tetap termasuk gaji, komisen dan perbelanjaan lain yang diketahui. Kos berubah termasuk iklan, susut nilai dan perbelanjaan lain yang hanya dapat dianggarkan. Melanjutkan dengan contoh sebelumnya, kos untuk Pilihan A adalah $ 20,000 sementara mereka adalah $ 25,000 untuk pilihan B. Kos perbezaan antara pilihan adalah $ 5,000.

Pendapatan Operasi Bersih Berbeza

Pendapatan operasi bersih yang berbeza membandingkan garis bawah antara kedua-dua pilihan, dalam hal ini perbezaan $ 5,000 antara Pilihan A dan Pilihan B. Pengurusan menggunakan maklumat ini sebagai panduan dalam usaha meningkatkan keuntungan bagi syarikat.

Melapor

Perakaunan berbeza hanya tersedia untuk syarikat swasta. Syarikat swasta adalah syarikat yang tidak menjual stok, bon atau hutang lain. Selain itu, syarikat yang dikawal selia oleh pemerintah tidak layak mengubah kaedah perakaunan mereka menjadi pembezaan. Apabila syarikat memilih untuk melaporkan kewangannya menggunakan kaedah perakaunan berbeza, maka syarikat mesti mengubah rekodnya secara retroaktif.