Cara Membuat Pulldowns di Excel

Anda boleh membuat menu tarik-turun di Microsoft Excel 2010 dengan mengkonfigurasi senarai nilai dalam menu Pengesahan Data. Fungsi ini memberi pilihan kepada penonton spreadsheet anda untuk memilih nilai yang ingin mereka sertakan dalam sel tertentu. Selain itu, senarai nilai yang mengisi menu tarik-turun ditentukan dalam spreadsheet itu sendiri, yang menghilangkan keperluan untuk melakukan fungsi rujukan fail yang kompleks dalam program Excel.

1

Lancarkan Excel 2010, atau klik dua kali fail Excel yang ada di mana anda ingin menambahkan menu tarik-turun.

2

Cari lajur kosong atau rangkaian sel menegak kosong di mana anda boleh memasukkan nilai yang ingin anda sertakan dalam menu tarik-turun anda. Anda memerlukan satu sel kosong untuk setiap nilai yang akan disertakan sebagai pilihan dalam menu.

3

Klik di dalam sel kosong paling atas dari siri yang baru sahaja anda temukan, kemudian taipkan nilai pertama yang ingin anda sertakan dalam menu tarik-turun anda. Tekan "Enter" pada papan kekunci anda untuk menggerakkan kursor ke sel seterusnya di lajur.

4

Ketik nilai menu pull-down seterusnya ke dalam sel dan, sekali lagi, tekan "Enter." Ulangi langkah ini sehingga anda memasukkan semua nilai yang akan dimasukkan ke dalam menu tarik-turun. Hasil anda akan menjadi rangkaian sel berturut-turut yang disenaraikan secara menegak dalam lajur yang sama.

5

Tuliskan, atau perhatikan, lokasi sel untuk nilai yang baru anda buat. Sebagai contoh, jika anda mempunyai tiga nilai yang tersenarai di sel paling kiri-kiri di spreadsheet, lokasi sel adalah A1, A2 dan A3.

6

Klik sel di mana anda ingin memasukkan menu tarik-turun anda. Ia boleh menjadi sel kosong dalam spreadsheet anda.

7

Klik tab "Data" di bahagian atas tetingkap.

8

Klik menu lungsur turun "Pengesahan Data" di bahagian Alat Data pada pita di bahagian atas tetingkap, kemudian klik "Pengesahan Data."

9

Klik menu lungsur di bawah "Benarkan", kemudian klik "Senarai."

10

Klik di dalam medan Sumber, kemudian taipkan julat sel yang mengandungi nilai yang anda tentukan sebelumnya. Sebagai contoh, jika nilai anda disenaraikan dalam sel A1, A2 dan A3, maka anda akan menaip "= $ A $ 1: $ A $ 3" ​​(tanpa tanda petik).

11

Klik butang "OK" untuk membuat menu tarik-turun di sel yang anda pilih.