Berapa kerapkah orang harus menjalani latihan Etika di Tempat Kerja?

Tidak keterlaluan untuk mengatakan bahawa setiap transaksi yang berlaku di organisasi anda akan mendapat manfaat daripada pekerja yang terlatih dalam etika perniagaan. Pelanggan dan rakan sekerja lebih gembira dan berpuas hati dengan pengalaman mereka apabila mereka dilayan dengan sopan dan hormat, dua aspek asas etika perniagaan yang baik. Melatih pekerja di etika tempat kerja semestinya merupakan proses yang berterusan, tetapi selalunya latihan jenis ini ditentukan oleh keperluan yang dirasakan.

Sebagai Bahagian Orientasi

Latihan etika harus menjadi sebahagian daripada proses orientasi untuk pengambilan pekerja baru. Ini akan membuktikan bahawa mengikuti peraturan etika perniagaan adalah jangkaan pekerjaan dan akan memberi kesan kepada pekerja baru betapa pentingnya etika yang baik. Sebarang proses orientasi sebaiknya merangkumi segmen latihan yang membantu pekerja baru untuk menyesuaikan diri dengan pekerjaan.

Tindak Balas Masalah

Sekiranya kekurangan kemahiran etika asas adalah punca masalah yang melanda organisasi anda, maka latihan etika sudah terlambat. Tanda-tanda bahawa tingkah laku tidak sopan mempengaruhi perniagaan anda boleh merangkumi ketidakpuasan pelanggan, aduan mengenai adab telefon atau e-mel dari pelanggan atau pekerja lain dan masalah interpersonal antara pekerja berpunca daripada tingkah laku tidak sopan semasa interaksi pekerja. Walaupun anda lebih suka mengelakkan masalah ini sama sekali, sesi latihan etika pada tanda pertama masalah dapat membantu menggelincirkan tempat kerja yang menuju ke arah gangguan kerana tingkah laku buruk.

Tanggapan untuk Berubah

Apabila organisasi anda menggunakan kaedah komunikasi baru, membuka cabang baru, atau hanya memperpanjang waktu, hasilnya kadangkala pekerja tidak puas hati. Keluarkan pekerja anda dengan kaki kanan ketika perubahan datang ke organisasi anda dengan memasukkan latihan etika sebagai sebahagian daripada proses. Mempelajari tentang interaksi yang sopan ketika organisasi anda menggunakan platform media sosial dapat mencegah kesalahan yang mungkin kembali menghantui anda, sambil mengingatkan pekerja tentang kewajiban mereka kepada pelanggan dan rakan sejawat ketika membuka cawangan baru atau memperpanjang waktu.

Latihan berterusan

Tenaga kerja yang terbaik adalah tenaga kerja yang terlatih, dan tidak ada yang lebih jelas daripada etika di tempat kerja. Atas sebab itu, memasukkan latihan etika yang berterusan ke dalam operasi anda dapat menyedarkan pekerja tentang pentingnya interaksi yang sopan dan sopan dengan organisasi anda, sambil memberi maklumat berguna kepada pekerja mengenai subjek tersebut. Latihan etika boleh menjadi peluang pendidikan mandiri, atau dapat dimasukkan ke dalam pertemuan mingguan atau bulanan.