Cara Menukar Faedah Menjadi Kadar Setiap Jam

Pemilik perniagaan kecil mempunyai pilihan antara membayar gaji pekerja setiap jam atau gaji yang merangkumi pelbagai faedah. Perbandingan antara gaji yang merangkumi faedah dan upah setiap jam dapat membantu anda memperuntukkan kos tenaga kerja untuk projek atau kerja perundingan dan mungkin berguna untuk keputusan penyumberan luar. Buat perbandingan terakhir dari dua skala gaji yang berbeza dengan menukar faedah menjadi kadar setiap jam. Sebaik sahaja anda mempunyai data akhir, anda akan mengetahui kadar gaji dan faedah setiap jam yang tepat

1

Hitung nilai tahunan faedah yang ada pada pekerja, seperti keahlian kelab kesihatan bulanan, percutian berbayar dan bantuan pengajian.

2

Hitung nilai setiap faedah berasingan. Ini mungkin jumlah dolar atau mungkin peratus gaji pekerja. Sebagai contoh, insurans nyawa atau kecacatan sering dianggap sebagai peratus daripada gaji pekerja. Cari peratus dan kalikan dengan gaji tahunan pekerja.

3

Tambahkan setiap nilai faedah dan faedah berasingan untuk mencari jumlah nilai selama satu tahun. Bahagikan jumlah faedah tahunan dengan 52 untuk mencari anggaran kadar mingguan.

4

Tentukan berapa jam pekerja bekerja dalam satu minggu. Contohnya, pekerja sepenuh masa biasanya bekerja 40 jam biasa dalam satu minggu.

5

Bahagikan jumlah nilai faedah selama satu minggu dengan jumlah jam pekerja bekerja dalam satu minggu. Jawapannya adalah penukaran faedah menjadi kadar setiap jam.

6

Tambahkan angka faedah per jam yang berasingan ke upah setiap jam pekerja untuk mencari kadar per jam yang sebenar.